zaterdag 30 november 2013

Blog van Pamela Hemelrijk kopie


[10.09.2007]

Bien étonné de se trouver ensemble -Verbaasd om zich samen te vindenPamela Hemelrijk

Het grote nieuws is: Jafari en Taebi gaan geen alternatief comité oprichten voor ex-moslims die niks van Ehsan Jami moeten hebben. Dat was maar een lokkertje, blijkbaar. Nee, de persconferentie van hedenmorgen was slechts belegd om ons in te prenten dat de islam best wel tolerant is jegens afvalligen. “Wij zijn daarvan het levende bewijs”, schoolmeesterde Jafari tot de op kousevoeten in de El Oumma moskee samengestroomde pers.
Anja Meulenbelt, sinds kort getrouwd met de El Fatah-terrorist Khaled Abu Said (1), was er natuurlijk ook, ijverig krabbelend in haar bloknootje, en de dagvoorzitter was Mohammed Rabbae (u weet wel; dat uitgerangeerde GroenLinks kamerlid dat zo’n warm voorstander is van boekverbrandingen en de fatwa tegen Salman Rushdie.)
Jafari bezwoer dat hij en zijn makker Taebi staan voor redelijkheid, dialoog en tolerantie, en dat zij elke vorm van geweld vierkant afwijzen. Helaas vertelde hij er niet bij dat hij indertijd degene was die een knokploeg van 150 Internationale Socialisten heeft gemobiliseerd om Michiel Smit van Nieuw Rechts de Diamantbuurt uit te timmeren.
Het ging er allemaal in als koek bij de angstvallig op hun woorden passende persmuskieten. Ze krabbelden ook ijverig mee toen Jafari uitlegde dat achter het gewraakte comité van Jami een “geheime politiek agenda” schuil gaat van ongure rechtse elementen als Wilders, Ellian en Cliteur. Dat gold trouwens ook voor alle andere comités van ex-moslims in de ons omringende landen, volgens Jafari en Taebi.
Dat kon ik niet over mijn kant laten gaan. Dus toen het vragenuurtje was aangebroken bracht ik te berde dat Taebi en Jafari actieve leden zijn van de Internationale Socialisten (2), die op hun beurt weer een vurig supporter zijn van de Hamas, de Hezbollah en de AEL. Want Jami mag dan volgens hen een marionet zijn van Wilders en consorten, zij zelf zijn niks meer of minder dan marionetten van de Islamitische Jihad. Er ging een verontwaardigd gesis rond in de zaal, en Jafari antwoordde dat zijn lidmaatschap van de IS totaal niet relevant was, of iets in die geest. Wat grappig is, want hij laat zich normaliter altijd luidruchtig voorstaan op zijn leidinggevende functie bij die bloeddorstige organisatie. Daarmee was het onderwerp afgedaan, en er kwam niemand meer op terug.
Het moskeebestuur wilde ook niet ingaan op mijn vraag hoe het mogelijk is dat afvallige moslims als Jafari en Taebi van harte welkom zijn in de El Oummah, terwijl het bestuur kort geleden nog een diep gelovige moslimdame de toegang heeft ontzegd, zo te zien omdat zij niet streng genoeg was in de leer. Het gaat om ene Um Sadjaad, die in de moskee lessen gaf “waar iedereen welkom is, ongeacht uiterlijk of afkomst. Ook geïnteresseerde niet-moslims zijn van harte welkom.” (Deze gematigde opstelling wordt haar blijkbaar niet in dank afgenomen, want dit was al de derde keer dat ze door een moskee aan de dijk was gezet.) Als zo’n kleinigheid al genoeg is om uit de moskee te worden gegooid, vroeg ik, hoe is het dan mogelijk dat Jafari en Taebi hier nu openlijk hun ongeloof mogen belijden?
Maar de moskeeleiding wilde niet ingaan op “individuele gevallen”. Ze hoopten dat ik daar begrip voor had. Daar nam iedereen genoegen mee. Volgende vraag!
Enfin, voor mij is het zo klaar als een klontje: de fundamentalistische islam heeft een monsterverbond gesloten met de Internationale Socialisten, radicale SP-ers en ultralinkse Groenlinksers, om met vereende krachten een charme-offensief voor de muzelmannen op touw te zetten. Vergeet al die moslimmeisjes die door hun vader of hun broer zijn vermoord of mishandeld omdat zij verkering hadden met een Nederlandse jongen. Vergeet de afvallige moslimmeisjes die in een blijfvanmijnlijfhuis zitten ondergedoken uit angst voor eerwraak. De Islam is één en al tolerantie jegens afvallige moslims! Mits ze maar extreem links zijn, en zich met hart en ziel inzetten voor het gewelddadige islamo-fundamentalisme.
Leuk om te zien hoe de stukjes van de puzzel op hun plaats vallen, als je even doorwroet. Citaat uit het weblog van Anja Meulenbelt (Het gaat over een bijeenkomst van het Nederlands Sociaal Forum, ook al zo’n verzamelplaats van Internationale Socialisten en extreemlinkse elementen binnen de SP en Groen Links.): “Ik sprak daar, samen met Mohammed Rabbae en Peyman Jafari – we hebben al vaker in deze combinatie gesproken en we zijn inmiddels op elkaar ingespeeld”.
Zegt u dat wel, mevrouw de SP-senator, zegt u dat wel. Zelden een drietal gezien dat zo fantastisch op elkaar was ingespeeld. Waarom zat u niet gewoon samen met die twee achter de tafel? Verlegen misschien?
(1) Dit schrijft Khaled Abu Saïd er zelf over, op het weblog van zijn beminde echtgenote: ‘Voor mij luidde deze periode een nieuwe fase van politiek bewustzijn in, met de vraag: waar staan we, wat zijn onze dromen, wat is onze hoop voor de toekomst, willen we voor eeuwig onder een bezetting leven? Dus sloot ik me aan bij de Fatah beweging (PS: hoofdkantoor in Tunesië), de beweging die een revolutie wilde beginnen om de Palestijnen te bevrijden, om geheel Palestina te bevrijden van de Israëlische bezetting. We begonnen ons te organiseren in kleine verzetsgroepen, en ik leidde twee groepen, een voor mannen en een voor vrouwen. Ik gaf ze les in verzetswerk, en hoe je wapens en explosieven moest gebruiken. Toen werden we gepakt door de Israëlische Veiligheidsdienst, dat was nog voor de eerste intifada, en ik werd voor zeven jaar naar de gevangenis gestuurd. Ik had nog niets gedaan behalve plannen maken, en misschien was het maar gelukkig dat we nog niet begonnen waren om onze wapens te gebruiken. We hadden niemand gedood of gewond. In feite waren veel van de mensen in de gevangenis nog niet actief geworden, maar ze hadden zich uitgesproken tegen de Israëlische bezetting, en ze hadden zich bij de verzetsgroepen aangesloten, feitelijk waren ze politieke gevangenen’.
(2) Voor wat aanvullende informatie over de Internationale Socialisten moge ik verwijzen naar het boek Het verraad van links, van Carel Brendel: ‘Zowel militante krakers als de Internationale Socialisten vertonen overeenkomsten met het fascisme dat zij zeggen te bestrijden (verwerping van de democratie, intimidatie, straatgeweld, het verketteren van andersdenkenden en – in het geval van de IS – antisemitisme en verheerlijking van de totalitaire ideologie). Zolang hun geweld zich alleen keert tegen het gevaar van extreemrechts hoeven de geweldplegers echter niet te vrezen voor een krachtige afkeuring van hun gedrag. Anders wordt het als de woningen van de Amsterdamse burgemeester Ed van Thijn (1985) en staatssecretaris Aad Kosto (1991) het doelwit worden van aanslagen.’
Ed van Thijn heeft die aanslag blijkbaar sportief opgevat,want ook vandaag de dag strijdt hij nog steeds schouder aan schouder met de zelfverklaarde antisemieten van de Internationale Socialisten tegen racisme: ‘Op een bijeenkomst tegen racisme aan de Universiteit van Amsterdam,waar hij wegens griep niet kan verschijnen, laat hij op 21 maart 2007 (anti-racismedag) een verklaring voorlezen. Daarin stelt hij dat de wijze waarop Geert Wilders de loyaliteit van de allochtone PvdA-politici Albayrak, Aboutaleb en Arib ter discussie heeft gesteld,’doet denken aan de hoogtijdagen van het antisemitisme’.
Kieskeurig in zijn antiracistische bondgenoten is Van Thijn overigens niet. De verklaring wordt voorgedragen door Miriyam Aouragh, een van de leiders van de Internationale Socialisten. Aouragh heeft op 27 maart 2004 gesproken op de Dam in Amsterdam, tijdens de herdenking van sjeik Ahmed Assin, de oprichter en leider van de in zelfmoord-aanslagen grossierende en rabiaat antisemitische terreurorganisatie Hamas.
Op de Dam staan ook de Arabisch-Europese Liga (AEL), die de vernietiging van de staat Israël in haar programma heeft opgenomen, en het Komitee Marrokkaanse Arbeiders in Nederland (KMAN), in oktober 2000 de organisator van een Palestina-demonstratie waarbij sommige deelnemers de leus “Hamas, hamas, alle joden aan het gas” aanheffen.
‘Met geen woord repte Aouragh over de fascistische ideologie van de Yassin-manifestatie’, staat te lezen in een kritisch verslag van de Yassin-manifestatie, dat ook ingaat op de het charter van deze Palestijnse verzetsbeweging. In dat charter staat ‘de strijd tegen de joden centraal’, die volgens Hamas door zal gaan ‘totdat de joden zich verstoppen achter rotsen en bomen die zullen roepen: O Moslim! Er verstopt zich een jood achter mij, kom op en dood hem!’ Zoals gezegd,samen tegen racisme.
Zij schreef onder andere voor Metro, het Algemeen Dagblad 
Anja Meulenbelt niet meer voor de SP in de eerste kamer (2011)
http://www.parlement.com/id/vge7dtpf1zya/a_h_anja_meulenbelt

Harry van Bommel en Esther Voet - Knevel en Van den Brink: #CIDI bezoek
http://www.eo.nl/tv/knevelenvandenbrink/artikel-detail/harry-van-bommel-en-esther-voet/#.UqUIsI7lFc8.twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten