dinsdag 20 mei 2014

Hoezo sociale woningbouw?

Woonbond in actie tegen stijgende huren

GeenStijl: Wooncorporaties gooien huurprijs soms 23% omhoog - http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/01/wooncorporaties_gooien_huurpri.html

Huurwoningen schaarser door meer vluchtelingen http://nos.nl/artikel/2014702-huurwoningen-schaarser-door-meer-vluchtelingen.html via @NOSTweede Kamer wil onafhankelijke toezichthouder corporaties http://www.nu.nl/politiek/3949198/tweede-kamer-wil-onafhankelijke-toezichthouder-corporaties.html via @NUnl

Moet kraken weer legaal worden? http://m.woonbond.nl/nieuws/3434


Tekort aan BETAALBARE HUURHUIZEN in Amsterdam zijn het er al 54.000

SP boos om leegstand tientallen huizen in Nieuw-West: 'Hier is juist veel behoefte aan' -

Wegens afspraken van vorige wethouder kan SP weinig doen aan hetgeen overeengekomen.

Ymere gaat gewoon door met het verkopen van beneden woningen die juist hard nodig zijn!

Wethouder Ivens SP legt zich dus neer bij renovatieplannen Ymere | NUL20

Steeds idioter nu al 700 euro voor een kleine 3 kamer woning en amper een benedenwoning op de site omdat ze die verkopen.

RTV NH - Nieuws - Huurders witheet om zoveelste huurexplosie http://bit.ly/1lOMTOl

Woonakkoord pakt slecht uit voor laagste inkomens  


Woonbond waarschuwt voor stijgende huren en korting huurtoeslag


voorbeeld woningnet 
Directeur Ymere verdacht van belangenverstrengeling | Het Financieele Dagblad http://fd.nl/economie-politiek/974276-1406/directeur-ymere-verdacht-van-belangenverstrengeling #FD

De SP wil dat partijleider Laurens Ivens zo snel mogelijk om tafel gaat met wooncorporatie Ymere. Ivens is sinds gisteren wethouder Wonen en hij kan meteen aan de bak. Dinsdag kondigde corporatie Ymere aan dat ze 270 sociale huurwoningen gaan opknappen maar dat het overgrote deel van de huurders niet mag terugkeren.
Kamervragen over ontruimen sociale huurwoningen Ymere - BINNENLAND - PAROOL http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/3675838/2014/06/20/Kamervragen-over-ontruimen-sociale-huurwoningen-Ymere.dhtml#.U6cqW5GnBU4.twitter via @parool

Volgens Ymere is verkoop van de 180 woningen nodig om de renovatie van alle woningen te bekostigen #woninguitzetting http://at5.nl/s/xIM


Op de site van Ymere te lezen  http://www.ymere.nl/ymere/index.asp?id=3462

Ymere jaar rekening 


Bestuur 
Per 1 april 2014 prijkt de naam van Woerkom weer bij Ymere op de site de bijna ombudsman 

Een herbenoeming blijkt! 
http://www.ymere.nl/uploads/rooster-van-aftreden-rvc.pdf

Van Woerkom bekleedt bovendien enkele nevenfuncties. Hij is onder meer voorzitter van de Hogere Hotelschool in Den Haag en van de woningbouwvereniging Ymere (1 april n2014) Kortom, hij maakt deel uit van het ons-kent-ons-circuit, van de heren en een enkele dame die elkaar in bestuurlijk Nederland steeds weer tegen het lijf lopen. Hij is géén kritische buitenstaander. Hij heeft zich in zijn carrière vooral gemanifesteerd als orthodox manager én praatjesmaker. Zo iemand heeft niet het niveau om een Hoog College van Staat zoals dat van de ombudsman te leiden. Wellicht is hij dáárom ook door de Haagse politiek voorgedragen. Een fout zoals met Brenninkmeijer maakt de gevestigde orde niet meer. 

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/27202_van_woerkom_heeft_meer_tegen_dan_die_ene_opmerking/


PricewaterhouseCoopers Accountants N.V  Dit is wel een heel summiere beschrijving!

Graag eerst de treasury portefeuille vermelden waaronder de derivaten!Jaarrekening van Ymere http://www.jaarverslagymere.nl/ 

Deze mag niet goed gekeurd worden voordat lang lopende schulden verklaard zijn en de aanbevelingen overgenomen zijn van de accountant!
Misschien kan min Blok beter een andere accountant aanwijzen!

De brief van min Blok http://media.rtl.nl/media/financien/rtlz/2012/ymere.pdf


Min Blok schrijft inzake relatie huurder woningbouw Ymere


Financiële positie 2011  de kwaliteit van de aangeleverde stukken die onvoldoende zijn waaronder de langlopende schulden bv treasury portefeuille derivaten en vastgoed posities

Voorts is de minister bezorgd om het terug lopen van woningaanbod !Onder de solvabiliteit van een onderneming wordt verstaan de mate waarin zij in geval van liquidatie kan voldoen aan haar financiële verplichtingen aan de verschaffers van vreemd vermogen. Aangezien de liquidatiewaarde (verkoopwaarde) van de vaste activa niet bekend is, gaat men er bij de bepaling van de liquiditeit worden uit van de boekwaarden van de activa, zoals deze zijn opgenomen in de balansKloppen de aangeleverde cijfers wel?

Banken berekenen vaak een aangepaste solvabiliteitsratio; ze 'corrigeren' de jaarrekening door de realisatiewaarde
De realisatiewaarden zijn, voor wat betreft de gemiddelde realisatie van de operationele gereedheid, niet altijd direct herleidbaar tot de onderliggende broninformatie. Zo wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van omrekenfactoren om de realisatie van de operationele gereedheid om te rekenen naar een hoger aggregatieniveau. Omdat de omrekenfactoren niet altijd worden vermeld in de rapportages, is de totstandkoming van de realisatiewaarde alleen te reconstrueren aan de hand van additionele informatie.
Intrinsieke waarde is een begrip uit de bedrijfseconomie. Het is de actuele waarde van alle bezittingen van de onderneming, verminderd met de schulden die er zijn. Dit komt neer op het eigen vermogen wat er in de onderneming zit. Het verschil met de boekwaarde is dat bij de boekwaarde enkel naar de waarde in de balans wordt gekeken, terwijl bij de intrinsieke waarde de actuele waarde geldt (dat is de daadwerkelijke waarde op dat moment, die hoger of lager kan liggen dan de boekwaarde).

Op dit punt spelen de nieuwe regels met betrekking tot de financiële verslaglegging (IFRS) ook een rol. Waardering volgens IFRS zal niet meer plaatsvinden op basis van aankoopwaarde of boekwaarde, maar op basis van fair value, ofwel op basis van een waardering gekoppeld aan wat de waarde op de markt op het moment van verslaglegging is
Waarom staat er in de bijlage aanwijzingen van PWC niks over omschrijving lang lopende schulden die geen omschrijving bevatten helpt PWC Ymere hier om een rookgordijn op te trekken? 


Heeft het verscherpt toezicht te maken met het negatief resultaat van 330 miljoen euro in 2011? 
Het heeft met het goedgekeurde Jaarverslag 2011 te maken. door PWCYmere maakte in 2011 330 miljoen euro verlies, onder meer op afschrijving van vastgoed. Het niet-kasstroomgerelateerd resultaat bij Ymere was vorig jaar -537.000.000 euro! Marktwaarde van de derivaten bedraagt -201 miljoen euro.
http://www.rtlnieuws.nl/economie/ymere-onder-verscherpt-toezicht 

Hoezo verbergen deze bestuurders zich achter het borgen van de WSW in de jaarrekening 2013?

Zo te merken nemen jullie het ook niet zo nauw met de waarheid het verklaren van de verliezen !
http://www.ymere.nl/ymere/index.asp?id=3023


En dan nog die fusie met Weesp? Hebben jullie mede daarom met de cijfers lopen stoeien?
Minister keurt fusie Woningbouw goed ? Ymere en Weesp onder valse balans informatie via

Nieuwsuur minister Blok

De minister wil een aanpassing van de Woonwet. De corporatiesector mag zich alleen richten op sociale woningbouw. Alleen onder strenge voorwaarden mogen corporaties nog koop- en huurwoningen boven de liberalisatiegrens van 700 euro realiseren. Dat heeft Blok in een zogeheten novelle geregeld.
http://nieuwsuur.nl/onderwerp/664038-stef-bloks-plannen-voor-de-woningbouw.html
Zeven casussen nader worden bekeken: Vestia, Woonbron, Rochdale, Rentree, WSG, Servatius en Laurentius. Dit zijn allemaal zaken waarbij vele miljoenen aan maatschappelijk kapitaal is weggelekt. Het zijn gevallen waarin soms sprake is van mismanagement en soms van malversaties. In weer andere gevallen vloeien die twee geleidelijk in elkaar over. 
Enquête woningcorporaties kanaliseert opgekropte volkswoede http://www.ftm.nl/exclusive/enquete-woningcorporaties-kanaliseert-opgekropte-volkswoede/

PowNed: Kamer duikt in woningcorporatiedrama - http://bit.ly/T0K7Ky #Huurwoning

Kamer onderzoekt wooncorporaties http://nos.nl/l/653524 via @NOS


Huren sociale woningen flink omhoog http://www.nu.nl/economie/3781925/huren-sociale-woningen-flink-omhoog.html @NUnl


Stef Blok heeft schijt aan de betalingsproblemen van huurders: http://youtu.be/WzsBWIhI8nU via @YouTubeHuur voor lage inkomens onbetaalbaar
De bond signaleert dat er een groeiende groep huurders met een (zeer) laag inkomen is, die –dankzij de huurstijging van 4%- een voor hen onbetaalbare “sociale huur” van meer dan € 557 moet betalen. Zij moeten de extra huur boven deze “aftoppingsgrens” uit eigen zak betalen. Daardoor raken steeds meer huurtoeslagontvangers in financiële problemen. Maar ook de groep die net teveel verdient om in aanmerking te komen voor toeslag heeft grote moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Zij moeten de 4% huurstijging volledig zelf betalen, en dat lukt in veel gevallen niet.
Te veel sociale woningen peperduur, zonder vangnet bij inkomensterugval
Daarnaast signaleert de Woonbond dat een groeiende groep sociale huurders nu al een kale huur betaalt die hoger ligt dan € 700 per maand. Nogal eens gaat het daarbij om ouderen met een bescheiden middeninkomen, die als gevolg van extra inkomensafhankelijke huurverhogingen hun huur zagen stijgen tot ver boven de € 700. Deze huurders kunnen bij een terugval in inkomen (bijvoorbeeld na pensionering) géén beroep meer doen op toeslag. Omdat ze vanwege de te lage toewijzingsgrens voor sociale woningen ook niet kunnen verhuizen, zitten ze muurvast in hun peperdure "sociale" woning.
Woonbond vraagt Kamer om huurders te helpen http://www.woonbond.nl/nieuws/3464


Volkshuisvesting uit balans 

https://cs.aedesnet.nl/netwerken/corporatie-forum/f/496/t/6013.aspx

Steunpunt wonen -> http://www.steunpuntwonen.nl/


Reportage: Blijft huren nog betaalbaar?

Een reportage over de huidige ontwikkelingen binnen de sociale huurmarkt. Steeds meer mensen zakken door de armoedegrens door de stijgende woonlasten. Uit onderzoek blijkt dat 900.000 Nederlanders bij huurverhogingen onder de armoedegrens terecht komen. Voor 1 derde van de mensen is de huur nu al te hoog om genoeg geld over te houden om van te leven. Het aantal huisuitzettingen is in 2013 met 8% gestegen. Maar minister Blok kondigde afgelopen vrijdag maatregelen aan om sociale woningbouw voor meer mensen betaalbaar te houden. Keert dit het tij? Blijft wonen betaalbaar? En wat is de rol van de corporaties hierin? 
http://altijdwat.incontxt.nl/seizoenen/2014/afleveringen/15-04-2014/fragmenten/reportage-blijft-huren-nog-betaalbaar


2010 was er al een tekort van 31.000 woningen. In 2015 zijn het er al 54.000
RTV NH - Nieuws - Grote woningnood dreigt in Noord-Holland http://bit.ly/1gOiuiH

Geen opmerkingen:

Een reactie posten