donderdag 12 juni 2014

Het roer moet om bij jeugdzorg

Perverse prikkels bij bureau jeugdzorgDirecteuren van drie jeugdzorgbureaus in Brabant verdienen meer dan 149.000 euro, het salaris van een minister

De drie zijn: Rita van Breugel, directeur van het Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (jaarsalaris 156.659 euro); Lian Smits, directeur van Kompaan en de Bocht in Goirle (149.647euro); Ben van Bruxvoort, directeur van De Combinatie in Tilburg (155.282 euro)
http://www.bd.nl/xtra/dossiers/drie-directeuren-jeugdzorg-verdienen-meer-dan-brabantnorm-1.3317884

Roept iets over wachtgeld jeugdzorg


Ontslagen bij jeugdzorg om onzekere budgetten  
Hoeveel Mikey's en Hansjes moeten er nog komen ?
Teken de petitie voor Mikey-Max! http://mikey-max.nl/petitie/

ouderlijk gevecht tegen jeugdzorg

Tien keer meer klachten jeugdzorg in tien jaar - AD.nl http://s.ad.nl/3654814
Regie op de Jeugdzorg

Het overnemen van regie en gezag is een vak apart, waar de nodige risico’s aan kleven, zeker als het gaat over de opvoeding van kinderen. Deze week hoorde ik een medewerker van een sociaal team zeggen: ‘Dat is nou zo mooi. Ik kan nu gewoon tegen die moeder zeggen: als je niet doet wat ik zeg, plaatsen we je kinderen uit huis’. Schokkend.  En hét recept om in grote problemen te komen. Er valt nog veel te leren. Gooi de kennis en kunde en ervaring van de jeugdbescherming niet weg.

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/ingezonden/regie-op-de-jeugdzorg.9408345.lynkx#.U5xdAs3GmMo.twitter


Schema kosten jeugdzoeg overzicht totaal


Op dit moment zijn er drie verschillende bestuurslagen (Rijk, provincie en gemeenten) bij de jeugdzorg betrokken. Drie bestuurslagen, die ook nog eens vallen onder vier verschillende ministeries. En dan is er nog de aparte positie van de jeugd-GGZ, die onder de zorgverzekeringswet valt en dus door de zorgverzekeraars wordt betaald.Veel verschillende geldstromen dus, waardoor instanties vaak langs elkaar heen werken. Veel instituten komen om in de bureaucratische rompslomp.
De overheidskosten van de jeugdhulp zijn opgelopen tot 3,5 miljard euro. De laatste tien jaar werd er elk jaar gemiddeld 4,6 procent meer aan uitgegeven dan het jaar ervoorOuders die echt hulp nodig hebben durven het niet meer te vragen kampt met een geloofwaardigheids probleemDe macht van de gezinsvoogd: via

Dreig en blaf brief van jeugdzorg Oss naar de moeder van Hansje

EenVandaag : Kinderombudsman: 'het roer moet om bij jeugdzorg' http://youtu.be/dcaqueQhoKE 


EenVandaag : Jeugdzorg onder de loep: http://youtu.be/9BRaVUcsRlY 

Jeugdzorg Dark horse: Jan-Dirk Sprokkereef #jeugdzorg in Buitenhof
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2013/12/jan-dirk-sprokkereef-in-buitenhof.html?spref=tw

Hansje een gruwelsprookje op de top van de ijsberg?http://www.wagenaaradvocaten.nl/column/hansje/#.U6yR9Y3qqbV.twitter

UHP Hansje onrechtmatig — hét Goede Nieuws™ #hansje
http://goedenieuws.nl/vandaag/uhp-hansje-onrechtmatig#.U6zNP9lUOhh.twitter
'Jeugdzorg faalt bij uithuisplaatsing' http://www.telegraaf.nl/t/22733114 via @telegraaf


Kinderombudsman onderzoekt zaak Hansje (6) - AD.nl


Tienduizenden likes op Facebookpagina's voor zesjarige Hansje uit Oss

Jeugdzorg ‘blundert’ bij aangrijpende uithuisplaatsing jongetje uit Oss, moeder filmt alles http://brabantn.ws/2OW via @Omroepbrabant


Moeder Irme doet haar verhaal http://www.camilleri.nl/?p=49009

Geachte dames,

U treedt beiden naar buiten op als jeugdbeschermer van het 6-jarige Hans van der Heijden. In feite, bevordert u geestelijke en lichamelijke mishandeling van hem. De Nederlandse politieagent B.heeft hem op 11 juni met geweld uit het huis van zijn moeder gehaald, op uw verzoek en dat van uw leidinggevenden. U deed dit nadat u de rechtbank in Den Bosch valselijk hebt voorgelicht. Hans en zijn moeder hebben zich tegen deze misdadige praktijken, die een feitelijke rechtsgrond missen, enkel zijn gedreven door perverse financiële prikkels en het daglicht niet kunnen velen. Vervolgens verwijt u mevrouw van der Heijden dat zij de ontvoering van haar kind heeft gefilmd en bedreigt u haar, indien uw beider namen landelijk bekend worden. Daarbij beroept u zich op privacy.

Daarom deel ik onomwonden mede, dat ik op de kortst mogelijke termijn de namen van allen die bij deze schandelijke inhumane activiteiten betrokken zijn, bij jeugdzorg en bij de politie, van hoog tot laag onder de aandacht van het Nederlandse publiek breng. Ik citeer de verklaring van een ooggetuige: "Enige tijd later zagen we dat Hans gillend en spartelend naar een auto werd gedragen. Dit werd niet gedaan door iemand van jeugdzorg maar door een politieagent en ik kan je verzekeren dat dit nog op mijn netvlies staat en dat ik dit niet gauw zal vergeten." Aldus Ad van B. Persoonlijk ben ik er getuige van geweest dat de voorgangers van Nederlandse politieagenten, zoals B. P. en andere agenten in Oss en elders, Joodse kinderen op dezelfde wijze van hun ouders los rukten, ze in vrachtauto's vervoerden, begin van de reis naar de gaskamer. Blijkbaar heeft u niet door dat u in vredestijd, volstrekt onnodig, tot op zekere hoogte een vergelijkbaar traject bewandelt. Aan deze misdaden moet een einde komen doordat bureau jeugdzorg in Oss het inhumane handelen beëindigt en de ten onrechte ontvoerde Hans van der Heiden direct aan de moeder terug geeft Alleen zo wordt inhoud gegeven aan uw pretentie kinderen te beschermen. 


Ik CC mijn e-mail aan een ruime kring van betrokkenen.

Hoogachtend,

http://nl.wikipedia.org/wiki/Arnold_Heertje

Arnold Heertje

Irme van der Heijden https://www.facebook.com/irme.vanderheijden?fref=photo

Hoe bezorg je een kind een trauma -Hansje uit huis gehaald door jeugdzorg met de politie 
Geef Hansje terug aan zijn Moeder... - Petitie24.nl http://www.petitie24.nl/petitie/196/geef-hansje-terug-aan-zijn-moeder#.U5o1FK15_Jm.twitter 


Tienduizenden likes op Facebookpagina's voor zesjarige Hansje uit Oss http://brabantn.ws/2J1
Verhaal van Khan Klachten Bureau Jeugdzorg: http://youtu.be/2JRGm-FWaug 


Kinderombudsman uit zware kritiek op jeugdzorg 


Op verzoek van de Tweede Kamer analyseerde de Kinderombudsman het onderzoek naar de feiten in zaken waarin ingrijpende jeugdzorgbeslissingen werden genomen, zoals ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Aanleiding voor dit onderzoek zijn de signalen die Kamerleden en de Kinderombudsman kregen van ouders over onvoldoende ‘waarheidsvinding’ in de jeugdzorg. De Kinderombudsman stelt in het op 10 december 2013 aan de Tweede kamer aangeboden rapport dat fouten in het onderzoeksproces en rapportages met enige regelmaat voorkomen. Defence for Children onderschrijft deze bevindingen.

http://www.defenceforchildren.nl/p/48/3431/mo233-m80/kinderombudsman-uit-zware-kritiek-over-jeugdzorg
Vragen ; Aangezien jeugdzorg ook een zorg aanbieder is hoe staat het met de derivaten in die branch?


De financiële positie van Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant is zorgelijk 

Wachtgeldregelingen en het opzeggen van huurcontracten (frictiekosten) lopen in Brabant op tot meer dan 10 miljoen euro, aldus directeur Rita van Breugel van BJZ Noord-Brabant. BJZ heeft onvoldoende eigen vermogen om de kosten op te vangen.
http://www.bndestem.nl/regio/brabant/financi%C3%ABle-positie-jeugdzorg-brabant-zorgelijk-1.4290230#.U5pNYh9DLAo.twitter

Brief TK   resterende friktiekosten? Experts zoals ErnstYoung?  


Verschillende beroepsgroepen lijken ieder hun eigen haken en ogen te zien in de nieuwe wet die onder meer bepaalt dat jeugdzorg, tot nu toe verantwoordelijkheid van provincies, wordt ondergebracht bij gemeenten

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3593334/2014/02/09/Wetenschappers-en-jeugdwerkers-uiten-hun-zorgen-over-nieuwe-Jeugdwet.dhtml#.UvdZ0VK_tS0.twitter 

Ik zou me ook zorgen maken wat heeft de directie uitgespookt? ->12 juni 2014 - Vakbond CNV- Zaak #Jeugdzorg

https://www.mijnvakbond.nl/Jeugdzorg-biedt-staatssecretaris-petitie-aan?utm_source=twitterfeed&amp%3Butm_medium=twitter#.U5pgrAReV1M.twitter

Marktwerking in de gespecialiseerde zorg is problematisch

http://www.gemeente.nu/Sociaal/Nieuws/2013/11/Deense-ervaring-Marktwerking-Jeugdzorg-is-problematisch-1416183W/


1 of 2 - Child Protective Services Predators and Corruption - Senator Nancy Schaefer in Amsterdam 


Report by Senator Nancy Schaefer called, "The Corrupt Practices of Child Protective services http://fb.me/2ValE1w9e


Omgangsfrustratie – Het nieuwe stokpaardje #PAS

Jeugdzorg mag zich verheugen, want ze kan de laatste tijd op onverwacht veel bijval rekenen bij uithuisplaatsingen waar de moeder het lijdende voorwerp is. Het begrip ouderverstotingssyndroom (PAS) is onder jeugdzorgcritici zo’n gevleugeld begrip geworden, dat het bij welhaast iedere zaak die een strijd tussen vader en moeder betreft, naar voren wordt gebracht als oorzaak van het probleem. Jeugdzorg grijpt hardhandig in en een deel van het publiek roept meteen dat het moeder haar ‘eigen schuld’ is.

  • KOG is een landelijke stichting door en voor: 

  • • (groot)ouders van een onder toezicht gesteld of uit huis geplaatst kind
    • ouders van een weggelopen kind
    • ouders die bang zijn dat dit gaat gebeuren
http://www.stichtingkog.info/


Geen opmerkingen:

Een reactie posten