zondag 2 november 2014

meehuilen met de wolven -> Katholiek dagblad

Meehuilen met de wolven: Shell en de twee gezichten van Nebahat Albayrak

door  Ton Biesemaat
Nebahat AlbayrakNebahat AlbayrakFoto: AP
Afgelopen oktober meldde de Koninklijke Shell dat het voormalige parlementslid van de PvdA en staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak vice-president communications van de Upstream afdeling zou worden. Dat is de afdeling van het internationale hoofdkantoor van Shell in Den Haag die zich bezighoudt met de opsporing en winning van olie en gas. Het lijkt erop dat het bedrijf de juiste persoon heeft aangetrokken.
DemminkNebahat Albayrak heeft een Nederlands-Turkse achtergrond en ze had juist daarvoor de race om het partijleiderschap van de PvdA verloren van Diederik Samsom. Als staatssecretaris van Justitie werkte ze nauw samen met haar per 1 november 2012 gepensioneerde secretaris-generaal Joris Demmink. Deze laatste wordt al jaren beschuldigd van het seksueel misbruik van minderjarige jonge mannen in zowel Nederland als Turkije. Verschillende getuigen hebben hierover verklaringen afgelegd, maar de Rijksrecherche zegt geen bewijzen te hebben kunnen vinden in hun onderzoek.

Vervalst bewijsDemminks en Albayraks naam worden ook genoemd in een andere affaire die verknoopt is met de Joris Demmink-affaire. Dat is de zaak Hüseyin Baybaşin, die in Nederland een levenslange gevangenisstraf uitzit voor moord en drugshandel. Bij deze affaire zijn er sterke aanwijzingen dat het bewijsmateriaal zoals telefoontaps door de Turkse politie is vervalst.

Chantage?
Baybaşin speelde naar zijn zeggen een rol bij de bemiddeling om tot een bestand te komen tussen de Turkse staat en de Koerdische onafhankelijkheidsbeweging PKK. De verdedigers van Baybaşin beweren dat de oorloghitsers in de Turkse staat vermeend bewijsmateriaal van Demminks illegale seksuele escapades gebruikt hebben om hem als hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie te chanteren om zo Baybaşin in Nederland veroordeeld te krijgen. Baybaşins advocate Adèle van der Plas heeft tot nu toe zonder succes, tot aan de hoogste rechtsinstanties aan toe, geprobeerd de zaak van haar cliënt te heropenen.

Overhandigd – of nietIn Turkije is de journalist Kazmali bezig geweest bewijsmateriaal te verzamelen ten faveure van Baybaşin en het vermeende misbruik van minderjarige Turkse jongens door Joris Demmink. Kazmali overhandigde zijn bevindingen aan Nebahat Albayrak toen ze als staatssecretaris een officieel bezoek aan Turkije bracht. Tenminste, dat is wat Kazmali beweert. En hij zegt notabene twee getuigen te hebben, onder wie een parlementslid uit Yalova, die hem vergezelden toen hij Albayrak ontmoette. Maar in een officiële brief van het ministerie van Justitie aan de auteur van dit artikel ontkent Albayrak dat ze de journalist Kazmali ontmoet heeft of dat ze informatie over Joris Demmink overhandigd kreeg van Kazmali (1).

Shell en Turkije
Op het eerste gezicht lijkt het een merkwaardige zet van de Koninklijke Shell om Nebahat Albayrak in dienst te nemen. Ze heeft een juridische opleiding met geen enkele ervaring of kennis in de wereld van olie en gas. Maar dan moeten we in gedachte houden dat een jaar voordat Shell haar contracteerde het bedrijf tot een overeenkomst met de Turkse staat was gekomen om schaligas te exploiteren in Anatolië en naar olie en gas te zoeken in de Zwarte Zee en de Turkse wateren van de Middellandse Zee.

Grijze WolvenShell zoekt al in het Roemeense gedeelte van de Zwarte Zee en grote gasvelden zijn gevonden in de Middellandse Zee tussen Cyprus en Israël. Dat is voor Turkije interessant omdat Noord-Cyprus onder Turkse controle staat. Een invloedrijke Nederlandse politica als Albayrak is een waardevolle toevoeging voor Shell om deuren te openen. Ze heeft een netwerk in Nederland maar wat is haar invloed in Turkije? Als we inzoomen op dat netwerk en haar Turkse wortels bekijken worden we geconfronteerd met het Turkse fascisme van de Grijze Wolven-beweging.

Mysterieus ongeluk
Turkse kranten publiceerden over een ontmoeting tussen staatssecretaris Albayrak en de Turkse politicus Muhsin Yazıcıoğlu op het Haagse ministerie van Justitie. Albayrak zou voor die ontmoeting speciaal een vergadering van de bewindslieden hebben verlaten. Trotsposeren de twee voor een portret van koningin Beatrix. Enkele maanden later, op 25 maart 2009, zou de Turkse politicus om het leven komen bij een helikopterongeluk in de besneeuwde bergen van Oost-Anatolië. Dit ongeluk is in Turkije nog steeds omgeven met mysteries.

Geen normale politicus
Omdat er een politicus slachtoffer van werd, is een dergelijk ongeluk de voedingsbodem voor vele complottheorieën. Die zijn niet helemaal uit de lucht gegrepen. Muhsin Yazıcıoğlu was geen normale politicus. Hij was de leider van de extreemrechtse of fascistoïde Grote Eenheids Partij (BBP) welke gelieerd kan worden aan de gewelddadige en fascistische Grijze Wolven-organisatie. Merkwaardig dat een sociaaldemocratische politica en staatssecretaris van Justitie trots opeen foto staat met een extreemrechtse en fascistoïde Turkse politicus als Yazıcıoğlu. Waarom?

FamilieEen mogelijke reden werd gepubliceerd door dezelfde Turkse bronnen. De Yazıcıoğlu en Albayrak families komen uit dezelfde Turkse plaats Sivas. Ze zijn familie van elkaar. Nadat Yazıcıoğlu Nebahat Albayrak had bezocht op haar Haagse ministerie zou hij 's avonds gedineerd hebben in het huis van Albayraks moeder. Niet alleen Yazıcıoğlu bezocht Albayrak. Ook leiders van de Amsterdamse Nizam Alem Camie-moskee zouden haar hebben bezocht. Deze moskee van de Alperen Ocaklari-richting zou volgens Turks-Koerdische bronnen een recruteringsplaats zijn voor jonge Grijze Wolven (2). Vreemd gedrag voor een sociaaldemocratische en seculiere politica als Nebahat Albayrak. Yazıcıoğlu als leider van de BBP (3) stond voor extreem nationalisme, fascisme en een conservatieve islam.

Nog vreemder
Het gedrag van Albayrak is nog vreemder omdat ze haast wel geweten moet hebben dat Muhsin Yazıcıoğlu de begrafenis bijwoonde van één van de beruchtste politieke gangsters van Turkije. Zijn naam is Abdullah Çatlı. Çatlı was een veroordeelde drugssmokkelaar en huurmoordenaar gelieerd aan de Grijze Wolven en de partij waaruit Yazıcıoğlu's BBP ontstond. Abdullah Çatlı kwam op 3 november 1996 om het leven in het beruchte Susurluk auto-ongeval.

De sluizen geopend
Dit incident opende in Turkije de sluizen waardoor politieke affaires aan het licht kwamen waarbij de zogenaamde Turkse 'deep state' betrokken was die gangsters als Çatlı inhuurden om politieke tegenstanders te elimineren. De linkse oppositie, de Koerdische PKK, Alevieten en Armeniërs werden hier bijvoorbeeld het slachtoffer van. Abdullah Çatlı wordt door sommige publicaties zelfs in verband gebracht met de moordaanslag door Mehmet Ali Ağca op paus Johannes Paulus II (4). Met de Turkse 'deep state' wordt een semiofficiële ondergrondse en bewapende organisatie bedoeld die stamt uit de NAVO Gladio-organisaties tijdens de Koude Oorlog, die in Turkije werden ingezet als contraguerrilla.

Albayraks merkwaardige opvattingenNebahat Albayrak had als sociaaldemocratisch politica merkwaardige opvattingen. Zo erkende ze niet volledig de genocide tegen de Armeniërs in het Ottomaanse Rijk. Dit gedrag nemen we wel meer waar bij Europese politici met een Turkse achtergrond. De oorzaak kan zijn de nogal nationalistische standpunten die heel normaal zijn in de Turkse cultuur en niet noodzakelijk een teken van radicaalrechtse standpunten hoeft te zijn. Het blijft echter weer merkwaardig dat de staatssecretaris van Justitie met een dubbel Nederlands-Turks paspoort probeerde een PKK-lid uit te zetten naar Turkije (5). Vooral ook omdat een dergelijke PKK-strijder met bijna zekerheid gemarteld zou worden door Turkse veiligheidsorganisaties.

FamilieachtergrondHet is interessant naar Nebahat Albayraks familieachtergrond te kijken. Haar grootvaders waren dorpsoudsten. De vader emigreerde naar Nederland en was steigerbouwer bij Shell. Haar oudere zus Neza was ook een PvdA-politica en wethouder in Dordrecht totdat ze tot aftreden werd gedwongen omdat ze niet in Dordrecht wilde komen wonen. Haar man was in elk geval in die periode officier bij het Turkse leger en woonde niet in Nederland. De zussen hebben een nicht, Nurten Albayrak, die werd ontslagen als directeur van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Ze moest daar weg vanwege haar dictatoriale manier van leiding geven en haar naar corruptie riekende gedrag. Nurten Albayrak werd vervangen door de vicedirecteur van de AIVD Jan-Kees Goet (6).

Infiltratie
Als we de Albayrak-familie in ogenschouw nemen, kan iemand het gevoel bekruipen dat we wellicht Turkse infiltratie in Europa waarnemen (7). Deze observatie is niet zo bijzonder. In de Verenigde Staten beweert de FBI-vertaalster van Iraans-Turkse afstamming en klokkenluider Sibel Edmonds hetzelfde over deze infiltratietactiek in de VS. Als vertaalster bij de FBI werkte ze in de frontlijn tegen terrorisme en internationale criminaliteit. Toen Edmonds dacht dat ze gerekruteerd werd door een Turks-Amerikaanse vrouw die lid was van een Turkse dekmantel-organisatie, maar ook net als zijzelf als vertaalster bij de FBI werkte, sloeg ze alarm bij haar superieuren. Toen had ze al bij tapverslagen van de FBI gehoord over mogelijke drugshandel, zwarte handel in componenten voor de kernenergie en het omkopen van Amerikaanse politici waarbij medewerkers van Turkse diplomatieke vestigingen in de VS betrokken zouden zijn. Het klokkenluiden van Sibel Edmonds werd haar niet in dank afgenomen. Ze werd ontslagen bij de FBI en vecht met vele andere klokkenluiders van Amerikaanse inlichtingendiensten voor eerherstel (8).

De juiste persoon
Hoe dan ook, het lijkt er op dat Shell de juiste persoon heeft aangetrokken om deuren in Nederland en Turkije te openen. In de Wikileaks-affaire werd informatie onthuld van de Amerikaanse ambassade in Den Haag dat Shell grote invloed heeft op de Nederlandse politiek (9). Een hoge Haagse diplomaat werd aan Shell uitgeleend om te helpen de Amerikanen te beïnvloeden de sancties tegen Iran die Shell benadeelden te verzachten. Met Nebahat Albyarak heeft Shell een extra joker in handen om het grote oliespel te spelen.

Voetnoten:
(1) Citaat uit een email van journalist Kazmali aan de advocate Adèle van der Plas van 13 juni 2008: "En ze zei dat als ik zou publiceren over dit gesprek, ze het zou ontkennen. Dit gesprek was slechts privé en op humanitaire basis. Ik gaf mevrouw Albayrak het dossier over de zaak Baybaşin en ik heb haar verteld over de personen die ik heb geïnterviewd, wie het waren en wat ze hebben gezegd. Ze nam het dossier aan. Ze zei me: ik kan niet weigeren om het aan te nemen, maar ik moet je wel zeggen, zei ze, dat het ministerie van justitie documenten niet op deze manier kan aannemen." Wanneer de Turkse journalist Kazmali de waarheid vertelt, liegt Nebahat Albayrak tegen de auteur van dit artikel in de officiële brieven van het ministerie van Justitie die hij in het kader van de WOB kreeg. Daarin zegt Albayrak dat ze nooit Kazmali heeft ontmoet of documenten van hem heeft ontvangen betreffende de Baybaşin-Demmink zaak. In een andere officiële brief na een WOB-aanvraag ontkende Albayrak dat ze de Turkse journalist Adanir kent. Adanir stuurde haar echter naar zijn zeggen een brief d.d. 2 februari 2009. De brief heeft het over een ontmoeting tussen corrupt politiepersoneel uit Istanboel waar de naam van Nebahat Albayrak werd genoemd. In de brief vraagt Adanir of het klopt dat Albayrak en Yazıcıoğlu van de Grijze Wolven-partij BBP de Baybaşin-zaak besproken hebben en dat Albayrak toen de belofte had gegeven heropening van de zaak te saboteren.
(3) Tijdens het onderzoek naar de Baybaşin-Demmink affaire verschafte de advocate van Hüseyin Baybaşin de auteur van dit artikel met een vertaalde verklaring van Muhsin Yazıcıoğlu. 'Ik ken de Nederlandse vice Minister van Justitie Nebahat Albayrak. Ik heb haar bezocht, maar ik heb niet met haar gesproken over het door u bedoelde onderwerp. Ik heb haar bezocht om haar te feliciteren omdat zij dezelfde stad als ik afkomstig is. We hebben met elkaar gesproken over onze stadsgenoten die in Nederland woonachtig zijn, over hun problemen hebben we gesproken en niet over het onderwerp Baybaşin.' Muhsin Yazıcıoğlu maakte deze verklaring tegenover de Turkse journalist Adanir die in zijn brief van 2 februari 2009 aan Albayrak niet erg Yazıcıoğlu lijkt te geloven. Weken daarna kwam Muhsin Yazıcıoğlu om het leven bij het beruchte helikopterongeluk in oost-Anatolië.
(6) http://www.nrc.nl/nieuws/2012/07/13/aivd-chef-volgt-albayrak-op-bij-coa/ We kunnen gezien ons artikel de vraag opwerpen of het aannemelijk is dat de AIVD een dossier heeft over de familie Albayrak?
(7) Voor de infiltratie van Grijze Wolven in de PvdA zie het boek Grijze Wolven – Een zoektocht naar Turks extreemrechts van Stella Braam en Mehmet Ülger.
(8) Zie o.a. dit Vanity Fair-artikel over Sibel Edmonds. Is de affaire rondom Sibel Edmonds weer een motivatie van de Amerikaanse ambassade in Den Haag om het Nederlandse onderzoek van de Rijksrecherche te onderschrijven waarbij steeds niets gevonden kan worden inzake Joris Demmink? Ondanks de acties uit het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden om bijvoorbeeld het Internationaal Gerechtshof uit Den Haag weg te halen.
(9) Zie bijvoorbeeld het aantrekken per 1 januari 2013 van Gerrit Zalm als commissaris bij Shell.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten