zondag 13 januari 2013

Derivaten en grondpositie begroting gemeente

Derivaten grondposities bij gemeente

Lansingerland: 233 miljoen verlies | RTV Rijnmond

Gemeentes aan de grond Lansingerland -De slag om Nederland


Grootschalige boekhoudfraude bij gemeenten

De provincie Utrecht heeft na het beoordelen van de begrotingen en jaarrekeningen van de Utrechtse gemeenten besloten geen gemeenten onder preventief toezicht te stellen. Wel heeft de provincie bij 14 van de 26 gemeenten serieuze kanttekeningen geplaatst bij de meerjarenbegroting 2013 -2016. Dit geldt ook voor de gemeente Stichtse Vecht.

De oorzaak zou liggen bij de grondposities meld de media angstvalling vermeden in vele nieuws artikelen.zijn de speculaties met derivaten. Ik denk niet dat Utrecht de enige gemeente is er zullen er heel veel zijn met hetzelfde probleem!


http://www.rtvstichtsevecht.nl/article/nieuws/391/update-geen-financieel-toezicht-wel-kanttekening-bij-meerjarenbegroting-stichtse-vecht/

Provincies bezorgd over financiën gemeenten

Provincies maken zich zorgen over de slechtere financiële positie van gemeenten. Meer gemeenten kregen dit jaar met moeite hun begroting rond. De Vereniging Nederlandse Gemeenten herkent het beeld dat de provincies schetsen

http://nos.nl/audio/461664-provincies-bezorgd-over-financien-gemeenten.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+nosjournaalaudio+%28NOS+Journaal+audio%29
 

RIJK TAST IN DUISTER OVER DERIVATENGEBRUIK LAGERE OVERHEDEN

Volgens minister van Financiën Dijsselbloem weet het Rijk nog niets over het gebruik van derivaten bij lagere overheden. Kamerlid Omtzigt betwijfelt dat.

http://www.ftm.nl/original/rijk-tast-in-duister-over-derivatengebruik-lagere-overheden.aspx

Nauwelijks toezicht op stevige derivatenposities grote gemeenten (FD)

Ruim een kwart van de 27 gemeenten met meer dan 100.000 inwoners maakt gebruik van deze complexe financiële producten, bedoeld om renterisico's af te dekken. Sommige zoeken daarbij het randje op. Het toezicht hierop is echter minimaal.

Den Haag en Zwolle begeven zich met 'speculatieve' swaps in wettelijk schemergebied
Dat blijkt uit een onderzoek van deze krant. Onder meer Utrecht en Apeldoorn hebben voor enkele honderden miljoenen euro's aan leningen afgedekt met zogeheten renteswaps. Met zo'n swap wordt een variabele rente omgezet in een vaste rente. In totaal gaat het om acht gemeenten, waarvan er drie zover zijn gegaan dat ze met renteswaps alvast de rente hebben vastgelegd voor toekomstige leningen: Den Haag, Zwolle en in het verleden ook Rotterdam

http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/FD+Nauwelijks+toezicht+op+stevige+derivatenpositie.aspx 

 

Rekenkamer tikt Den Haag op de vingers vanwege derivaten

De Rekenkamer tikt de gemeente Den Haag op de vingers omdat onvoldoende is aangetoond dat de stad derivaten nodig had. In 2011 sloot Den Haag een lening af van 150 miljoen euro. Tevens werden renteswaps ingekocht. Eerder dit jaar kwam de woningcorporatie Vestia in de problemen door verkeerd te beleggen in derivaten.

http://www.profnews.nl/992661/rekenkamer-tikt-den-haag-op-de-vingers-vanwege-derivaten

Flinke derivatenposities bij gemeenten

Ruim een kwart van de grote gemeenten hebben hun leningen afgedekt met zogeheten renteswaps, risicovolle derivaten. Op deze posities is vrijwel geen toezicht.
Utrecht en Apeldoorn hebben bijvoorbeeld voor honderden miljoenen op deze wijze afgedekt, bericht Het Financieele Dagblad . Er zijn zelfs derivaten afgesloten op leningen die nog gedaan moeten worden. Dat hebben Den Haag en Zwolle gedaan. Ook Rotterdam heeft dit in het verleden gedaan.

http://www.kmvg.nl/nieuws/id/472
 

'Gemeenten hebben te veel dure bouwgrond gekocht'

"Ze kijken weg", constateert Van Nijendaal. Doordat de vooruitzichten voor de woningmarkt ongunstig blijven, meent hij dat verwachte winsten verder afkalven.

De huidige malaise is niet alleen toe te rekenen aan de kredietcrisis; voor die tijd waren bij sommige gemeenten "de ogen groter dan de maag", zegt Van Nijendaal. "Wat in de planning zat aan woningbouw, was vele malen groter dan de behoefte."

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3123280/2012/01/16/Gemeenten-hebben-te-veel-dure-bouwgrond-gekocht.dhtml

Lijst per provincie onder preventief toezicht 2012

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/verslagen/2012/03/16/verslag-over-het-financieel-toezicht-op-gemeenten-2012/verslag-over-het-financieel-toezicht-op-gemeenten-2012.pdf

Discutabele contracten


In Italië lieten in totaal 525 gemeenten zich in met zo’n 1000 interest rate swaps met een totale waarde van 35 miljard euro. Om de deal nog aantrekkelijker te maken, werd de gemeenten door de banken een upfront in het vooruitzicht gesteld, waarbij een deel van de verwachte besparing op de rentelasten alvast beschikbaar werd gesteld. Wat hier vooral duidelijk is geworden, is het feit dat veel niet financieel geschoolde ambtenaren van de gemeenten niet in staat waren de complexe derivaten contracten te begrijpen, ook al omdat die vaak in het Engels waren opgesteld.
Niet alleen in Italië zijn de gemeenten in de val van de derivatenhandel gelopen. Ook in andere landen in Europa en in de VS lieten lokale bestuurders zich verleiden door contracten waarvan zij de gevolgen niet hadden overzien of die zij überhaupt niet hadden begrepen. Toen deze gevolgen tijdens de economische crisis werden blootgelegd en de bestuurders het gevoel kregen de controle over de situatie te verliezen, bedachten banken nog ingewikkeldere financiële producten waarmee de schulden weer geherstructureerd en verborgen konden worden.

De vraag is nu in hoeverre de banken verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de problemen waarin de gemeenten verzeild zijn geraakt, waarvoor de rechtszaak die de stad Milaan tegen vier grote banken heeft aangespannen een test case zal zijn. Hebben banken de morele plicht om hun klanten op de risico’s van de overeenkomsten te wijzen? Mag van bestuurders zelf verwacht worden dat ze de risico’s onderkennen? Moet en kan er strenger toezicht komen op dit soort praktijken? Voormalig budgethouder Susanne Weishaar van Saint-Étienne weet wel waar de schuld ligt: ‘It’s like Easter eggs, you want to buy one and somebody sells you a painted hand grenade instead...’

http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2010/oktober/crisis-in-de-gemeenten.html

Milaan 1 - Deutsche et al. 0 

Een viertal banken is voor het verkopen van rommelderivaten aan de stad Milaan veroordeeld tot het betalen van een boete.
De Milanese rechter Oscar Magi heeft vier banken -- Deutsche Bank, UBS, J.P. Morgan en Depfa Bank – veroordeeld tot het betalen van een boete van 100 miljoen euro.
http://www.ftm.nl/copypaste/milaan-1---deutsche-et-al-0.aspx via @FTM_nl 

NOTE

Gezien het Libor-Euribor schandaal vraag ik mij af wanneer onze gemeentes de banken aansprakelijk gaan stellen voor het adviseren van deze producten en hun wanbeleid. Wat dat betreft valt het mij op dat of de pers niet publiceert inzake evt op handen zijnde rechtszaken. Of de gemeentes proberen met man en macht alles te verbloemen in de boeken maar wellicht is het ook te verklaren aan de onkunde inzake het product. In ieder geval vind ik onze gemeentes veels te tam! De rekening zal zoals gewoonlijk wel weer op het bordje van de belastingbetaler komen te liggen.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten