donderdag 30 januari 2014

email van Ad Broere aan Ewald Engelen -> kopie

Geld komt uit het niets 

twitter  Facebook https://www.facebook.com/adbroere?fref=ts 

Deze mail werd op 27 januari 2014 door Ad Broere naar Ewald Engelen gestuurd:

Geachte heer Engelen,

Na de uitzending van VPRO Tegenlicht en de documentaire Masters of the Universe die op 27 januari 2014 werden uitgezonden, is verdere discussie over de vraag of banken in hun huidige vorm wel of niet overeind gehouden moeten worden volkomen overbodig. Het is zoals de Duitse bankier heeft gezegd: 'banken leren niets en markten ook niet'. Het enige dat ons -vrije mensen, in de betekenis van niet vastzittend aan het oude systeem- te doen staat is ervoor te zorgen dat er een einde komt aan geldschepping door commerciële banken en aan rentebankieren. Alleen door ze hun 'speelgoed' af te nemen, kunnen we een begin maken met iets beters dan wat we nu hebben.

Uitgangspunten

GRONDWET
Hoofdstuk 1
Grondrechten
1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg van de overheid.

Zowel de bestaanszekerheid van de bevolking als de spreiding van welvaart worden ernstig bedreigd door:
1. geldschepping uit het niets door commerciële banken
2. het huidige verdienmodel van banken waarbij opbrengsten zijn gebaseerd op de hoeveelheid geld die door commerciële banken wordt uitgeleend.

Overwegende dat:

Commerciële banken scheppen geld door schuld uit het niets en dragen voor 90% of meer bij aan de hoeveelheid (digitaal) 'geld' dat in omloop wordt gebracht.

Commerciële banken hebben geen maatschappelijke doelstelling en sluiten daarom niet aan op de belangen van de samenleving.

Commerciële banken hebben zowel een zeer laag eigen vermogen als een zwakke liquiditeit en zijn daardoor buitengewoon kwetsbaar, de continuïteit staat bij economische tegenwind voortdurend onder druk.

Commerciële banken zijn niet in staat om de economie weer in beweging te brengen, laat staan de ontwikkeling van een nieuwe economie adequaat te financieren.

Commerciële banken hebben hun balansen niet opgeruimd. Sinds het uitbreken van de crisis tot de dag van vandaag is daardoor onbekend wat de werkelijke financiële positie is.

Commerciële banken vragen rente voor geld (betaalcapaciteit) dat niet hun eigendom is.

En verder:
Rente destabiliseert de economie
Rente is de hoofdoorzaak van inflatie
Rente veroorzaakt werkloosheid
Rente jaagt de groei van de economie en daardoor uitputting van natuurlijke hulpbronnen (grondstoffen) aan
Rente bevoordeelt een kleine minderheid ten koste van de grote meerderheid.

is het daarom taak van de overheid om:

De bestaanszekerheid en de welvaart van de bevolking veilig te stellen door het beëindigen van geldschepping door commerciële banken en rentebankieren.

Commerciële banken moeten (gedwongen worden om) hun verdienmodel baseren op de door hen geleverde TOEGEVOEGDE WAARDE en niet langer op rente.

We zouden een kettingbrief kunnen rondsturen. Elke ontvanger stuurt het door naar minimaal vijf vrienden, bekenden met het verzoek om een nog op te stellen petitie met een tekst zoals die op de vorige post staat te ondertekenen. We gaan deze keer voor niet minder dan een miljoen...

Wilt u reageren op bovenstaande tekst en wilt u meedenken over een tekst voor de petitie?

Met vriendelijke groet,

Ad Broere, econoom

Geen opmerkingen:

Een reactie posten