zaterdag 26 april 2014

KLOKK affaire Demmink

Affaire Joris Demmink: het feitenoverzicht. Klokkenluiders.nl

Door: Micha Kat op 4 juni, 2008 in Algemeen16 Comments
1978 – 1982: Op de rechtbank te Den Haag werken minimaal twee pedofiele rechters: Stolk en Rueb. Dit wijst op het bestaan van een eerste pedo-netwerk. Dit dreigde naar buiten te komen in de zaak Koos H. maar door extreme druk en intimidaties blijft de beerput nog gesloten. Opvallend is dat er in deze zaak vele doden vielen: drie jonge meisjes, een hoofdcommissaris van de politie en de vrouw van Stolk. In 1982 maakte Demmink zijn entree op het Ministerie van Justitie, het jaar dat Koos H. werd veroordeeld tot levenslang.
17 maart 1991: Vondst van het lijk van de arts Joyce Labruyere. Dit is de eerste aanwijzing voor het bestaan van een Nederlands pedo-netwerk.
1994: De naam Demmink duikt voor het eerst op in verband met misbruik van minderjarigen in politie-onderzoeken (bron:De Telegraaf)
3 november 1996: Het Susurluk-incident vindt plaats dat banden blootlegt tussen de Turkse overheid en de georganiseerde misdaad. Zie verder onder 5 april 2007.
Maart 1998: De Koerdische zakenman Baybasin in Nederland aangehouden en gevangen gezet.
20 april 1998Uitzending van Netwerk. Uit de beschrijving in de archieven van Beeld en Geluid: Reportage over het grootscheepse politieonderzoek in 1994 van een speciaal opgericht politieteam uit Rotterdam, het HIK-team (Handel In Kinderen) dat in eerste instantie werd opgericht om het vermiste Duitse jongetje Manuel Schadewald op te sporen die vermoedelijk in het prostitutiecircuit in Rotterdam was beland. Het HIK-team stuitte op een escort-club voor jonge jongens, beheerd door de Duitser Lothar G. Deze G. stond aan het hoofd van een netwerk in handel en seks met minderjarige jongens. Niet alleen in zijn pand werden jongens seksueel misbruikt, maar ook in een prive-huis in een van de kubuswoningen. Daarnaast stuurde G. vaak kinderen op escort naar een klant op diens adres. Vanuit Polen werden jongens gesmokkeld naar Nederland met medewerking van een TOPAMBTENAAR VAN DE NEDERLANDSE OVERHEID. Een reconstructie adhv afgetapte telefoongesprekken, processen-verbaal en aantekeningen van de politie laat zien hoe in Nederland mannen minderjarige jongens bestellen voor seks en hoe nieuwe jongens via vriendjes die al in het circuit zitten worden geronseld. Lothar G. werd veroordeeld tot vijfeneenhalf jaar gevangenisstraf, DE TOPAMBTENAAR “JORIS” tot 240 uur dienstverlening en zes maanden voorwaardelijk.
Najaar 1998: Parket Amsterdam staat op het punt arrestaties te verrichten inzake het ‘Rolodex’ of ‘Embargo’-onderzoek naar een pedo-netwerk met leden tot in de hoogste kringen. Tot de leden behoren ondermeer een oud-advocaat van Koningin, twee hoofdofficieren van justitie, een oud-bewindsman en een Amsterdamse professor. In het kielzog van dit onderzoek krijgt de BVD meldingen binnen over de seksuele escapades van Demmink. In de Runderkamp-papers staat dat Demmink ‘een belangrijke rol speelde’ in dit onderzoek: hij zou dat namelijk frustreren door informatie door te spelen aan verdachten. Initiatiefnemer van het onderzoek was de Amsterdamse hoofdofficier Vrakking. Volgens De Telegraaf is dit onderzoek ‘geneutraliseerd’ door Rene Ficq, destijds waarnemend PG.
In de loop van 2000: “Demmink trok de aandacht van de researchredactie van het NOS Journaal die onderzoek deed naar de vraag of de affaire-Dutroux vertakkingen had in Nederland”. Met name zijn rol in het ‘Embargo-onderzoek’ naar een pedo-netwerk van Nederlandse hooggeplaatsten waaronder een ‘oud advocaat van de Koningin’ en een ‘oud-bewindsman’ trekt de sterke aandacht.
22 juli 2002: Piet-Hein Donner treedt aan als minister van Justitie in het kabinet Balkenende-I. Enige maanden na zijn aantreden wordt Demmink benoemd tot SG bij Justitie. Donner was informateur van het kabinet en lid van de Raad van State.
Augustus 2002: Baybasin tot levenslang veroordeeld op basis van vervalste tap-gesprekken.
1 november 2002: JD benoemd tot SG van Justitie. De AIVD heeft bij deze benoeming ‘ongeveer 40 geruchten over de levenswandel van JD onderzocht’. De zusterdienst MIVD die voor Defensie werkt zou eerder een benoeming van Demmink als SG op dat departement hebben tegengehouden wegens zijn seksuele levenswandel.
6 februari 2003: Zembla zendt de documentaire Afluisteren uit over het gemanipuleerde strafproces tegen Baybasin. De research is van Wim van de Pol.
mei 2003: De affaire-Fons Spooren begint te spelen die al spoedig zal uitgroeien tot de affaire-Demmink 2. Panorama en GayKrant beginnen journalistieke samenwerking.
9 augustus 2003: Panorama-journalist Fred de Brouwer interviewt oud-minister Hilbrand Nawijn over Demmink. Nawijn geeft vele details.
7 oktober 2003: Vanuit het Ministerie van Justitie meldt zich ene ‘Bakker’ bij Panorama en GayKrant in een poging de naderende publicatie pro-Demmink te beinvloeden. Zie dit verhaalvoor de gebeurtenissen in deze periode.
8 oktober 2003: Panorama en de Gaykrant publiceren uit stukken waaruit blijkt dat JD zowel in Eindhoven (Anne Frankplantsoen) als in Praag (sexbar Pinoccio) minderjarige kinderen misbruikt. In beide gevallen zette JD hiertoe zijn dienstauto in. Frank L. meldt zich bij GayKrant als ‘super-getuige’.
8 oktober 2003: Panorama-journalist Fred de Brouwer interviewt Frank L. waarbij deze laatste vertelt dat Demmink aanwezig is geweest bij de opnames van de pornofilm in Tsjechiewaarbij een kind is overleden als gevolg van penetratie met een dildo.
14 oktober 2003: De ‘jeugdprostitue Frank L.’ doet aangifte tegen JD wegens kindermisbruik. Het NOS Journaal noemt de naam van de ‘topambtenaar’ Joris Demmink.
15 oktober 2003: Minister Donner dreigt alle media die ‘de ambtenaar’ nader identificeren ‘voor de rechter te slepen’ en meldt ook ‘dat er nog geen spoor van rook is, laat staan vuur’. Frank L. thuis opgehaald door de recherche voor ‘nader verhoor’ hetgeen betekent dat hij onder extreme druk wordt gezet zijn aangifte in te trekken.
15 oktober 2003: Harro Knijff, advocaat van Joris Demmink, treedt op in NOVA.  Hij ‘bijt van zich af’ en zegt ondermeer dat de feiten zoals gepresenteerd door Panorama en GayKrant ‘onjuist zijn’ en dat Demmink nimmer jongensbordelen heeft bezocht of zich schuldig heeft gemaakt aan sex met minderjarigen. Hij brengt voorts Henk Krol in diskrediet.
16 oktober 2003: Het OM laat weten dat de aangifte tegen JD vals is en ziet ‘geen aanleiding voor verder onderzoek’.
17 oktober 2003: Bij SBS6 maakt Frank L. bekend dat zijn aangifte wel degelijk echt is; hij komt terug op zijn intrekking van een dag eerder. Tevens komen via de GayKrant tal van onregelmatigheden aan het licht tijdens het tweede ‘intrekkingsverhoor’ van Frank L.
19 oktober 2003: De hoofdredacteuren van Panorama en Gay Krant hebben een gesprek met JD bij hem thuis. JD eist rectificatie, de bladen gaan daar niet mee akkoord en willen een interview met JD brengen als reactie op de beschuldigingen van 8 oktober. JD wil echter dat niet dat over het gesprek wordt gepubliceerd. Het NOS Journaal legt de hand op emails over deze ‘bemiddelingspoging’ en ook op het uitgewerkte interview. Daarin geeft Demmink toe met de Nederlandse ambassadeur te Praag ‘gay bars te hebben bezocht’ en bekent een relatie ‘met een jonge Tsjech die meespeelde in pornofilms’. Ook geeft Demmink in het gesprek toe ‘dat hij op jonge mannen valt’. Het stuk wordt niet gepubliceerd. Later zal meer explosief materiaal uit dit gesprek boven tafel komen.
30 oktober 2003: Ten kantore van de advocaat van JD, Harro Knijff van De Brauw Blackstone Westbroek, wordt ‘een deal’ gesloten ‘waarover niemand iets naar buiten mag brengen’. JD geeft aan deze ‘deal’ dus de voorkeur boven een dagvaarding aan beide bladen, iets waar Donner met klem op aandrong. Later wordt bekend dat de hoofdredacteuren van GayKrant en Panorama niet meer over Demmink mogen praten of schrijven op straffe van een dwangsom van 100.000 Euro. Dit op grond van een kort-geding dat tegen de bladen is aangespannen door de deken van Weert die eveneens van kindermisbruik in het Anne Frank-plantsoen werd beschuldigd. Deze deken won, maar de rechter in Den Bosch weigerden het bewijsmateriaal van de bladen in te zien.
Begin november 2003: Er ontstaat ‘rumoer’ op de redacties van de Gay Krant en Panorama omdat er gedwongen zou moeten worden gerectificeerd ‘terwijl Demmink toch van alles heeft toegegeven’.
5 november 2003: Na hernieuwde interventie van de advocaat van JD, Harro Knijff, nemen de twee tijdschriften wat gas terug in een hoofdredactioneel commentaar. “Wij concluderen dat de oorspronkelijke bronnen op basis waarvan de indruk werd gewekt dat JD zich schuldig heeft gemaakt aan onoorbaar gedrag onbetrouwbaar zijn gebleken.”
5 november 2003: Een van de hoofdredacteuren (of beiden) ‘loopt leeg’ tegen Lex Runderkamp van het NOS Journaal. Hij zegt dat hij ‘onderdeel is geworden van een doofpot-affaire’ en ‘eieren voor zijn geld heeft gekozen’. Ook beaamt of vertelt hij dat JD in het gesprek op 19 oktober ‘drie Tsjechische jongens met naam en toenaam heeft genoemd’ en ‘niet kan uitsluiten dat hij ook met minderjarige jongens heeft geslapen, al is hij daar nooit bewust op uit geweest’. JD heeft volgens deze ‘journaalbron’ toegegeven niet altijd naar de leeftijd van ‘zijn jongens’ te hebben gevraagd. De ‘journaalbron’ belooft berichtgeving door het journaal op dit punt ‘niet te zullen ontkennen’. Die avond (20:00 uur) bericht het Journaal over de ‘stap terug’ van de beide bladen maar zegt daarna dat Demmink het kindermisbruik wel zelf heeft toegegeven. Dit is de letterlijke tekst: ““De topambtenaar heeft een schikking met de bladen getroffen want hij wilde niet naar de rechter. In zo’n gevecht zou immers zijn hele verleden op straat komen te liggen. In de gesprekken met Panorama en Gay Krant achter gesloten deuren afgelopen week heeft hij toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge homo’s en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Geen onderwerp, vindt hij, om in de rechtszaal uit te vechten.” Laroes later: “Demmink heeft de zaak in der minne willen regelen juist omdat hij zich kwetsbaar voelt over zijn priveleven.” Harro Knijff hangt direct aan de lijn. Dit leidt tot een licht aangepaste tekst in de editie van 22:00 uur: ““De topambtenaar heeft een schikking met de bladen getroffen want hij wilde niet naar de rechter. In zo’n gevecht zou immers zijn hele verleden op straat komen te liggen. In de gesprekken met Panorama en Gay Krant achter gesloten deuren heeft hij toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge mannen en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Maar onoorbaar gedrag, absoluut niet, geven de bladen ook vandaag toe. Het is een onderwerp dat niemand graag uitvecht in een rechtszaal.” Verdere onderhandelingen over een rectificatie lopen op niets uit en de advocaat kondigt ‘fermere juridische stappen’ aan.
7 januari 2004: deze website publiceert het stuk thriller rond topambtenaren ‘Joris’ over de identiteit van de topambtenaar uit de Netwerk-uitzending van april 1998.
14 januari 2004: JD dient klacht in tegen NOS Journaal bij Raad voor de Journalistiek.
17 maart 2004: Via een uitzending van TweeVandaag wordt bekend dat Justitie Frank L. gaat vervolgens wegens het doen van een ‘valse’ aangife. Ook wordt het verhaal de wereld in gebracht dat Frank L. zou zijn betaald voor het doen van de aangifte hetgeen hij zelf in deze uitzending weer ontkent.
24 mei 2004: Demmink bezoekt de Filippijnen in het kader van de Global Commission in International Migration.
29 juni 2004: Klacht van JD bij de Raad gegrond verklaard. De Raad: Het door verweerders aangedragen materiaal levert aldus geen deugdelijke grondslag op voor de bewering dat klager ‘achter gesloten deuren heeft toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge homo’s/mannen en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren’. Ook anderszins is gesteld noch gebleken dat voor die zeer ernstige beschuldiging voldoende grondslag bestaat.’. Het Journaal heeft ‘de grenzen overschreden van wat, gelet de op de journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is’. Voorzitter van de Raad is mr. R. Loeb, als lid van de Raad van State op dat moment een soort ‘ondergeschikte’ van JD en bovendien een oud-collega van Donner die Demmink benoemde.
22 juli 2004: Frank L. wordt veroordeeld wegens het doen van valse aangifte tegen Demmink. Hij krijgt echter niet de maximale straf van twee jaar cel, maar slechts twee maanden voorwaardelijk.
14 oktober 2004: Op de website stelling.nl verschijnt het bericht dat de chauffeur van Demmink, ene Mosterd, ‘vrij plotseling is overleden’ nadat hij ‘groeiende morele problemen had’ met de manier waarop Demmink de achterbank van zijn dienstauto inzette voor het landsbelang terwijl Mosterd stuurde.
29 mei 2006: In de Turkse pers verschijnen artikelen over de chantage van Nederland door de Turkse overheid eind jaren negentig met het ‘dossier-Demmink’ om af te rekenen met Baybasin.
Maart 2007: Het VARA-programma Zembla bezoekt de Turkse onderzoeksjournalist Burhan Kazmali in het kader van onderzoek naar een programma over Joris Demmink.
2 april 2007: De Koerdische zakenman Baybasin doet via zijn advocate A. van der Plas aangifte tegen JD wegens “pedofilie, meermaals gepleegd sinds ten minste 1990 in Turkije en andere landen, uitlokking resp. (mede)plegen van opzettelijke en wederrechtelijke vrijheidsberoving en deelname aan een criminele organisatie.” Aan deze aangifte ligt een nog geheim rapport ten grondslag van de Turkse overheid over de chantage van Nederland ‘via’ JD.
4 april 2007: Kamerlid De Roon (PVV) stelt kamervragen aan de minister naar aanleiding van de aangifte van Baybasin. Deze worden in recortijd beantwoord: op 6 april. De minister zegt daarbij een ‘orienterend onderzoek’ toe door het OM, iets wat wettelijk helemaal niet bestaat.
5 april 2007: Klokkenluideronline publiceert het stuk ‘Nederlandse Staat Gechanteerd door Turkije’
6 april 2007: Minister Hirsch Ballin zegt een ‘orienterend onderzoek’ toe naar de beschuldigingen tegen Demmink.
9 april 2007Open brief aan minister HB op klokkenluideronline.
10 april 2007: Op Kleintje Muurkrant verschijnen berichten over de betrokkenheid van Demmink bij de staatsgreep van Desi Bouterse toen hij nog werkzaam was voor het Ministerie van Defensie (tot 1982): Volgens onze CRI-bron zou de aanleiding tot het naar het naar buiten dragen van Joris bij Defensie van seksuele aard zijn geweest. Joris zou namelijk een bloeiende relatie hebben onderhouden met een jonge Surinaamse militair uit het Bouta-team, dat in 1982 verantwoordelijk was voor de September-moorden. Ook Stan de Jong schrijft over dit aspect van de affaire.
12 april 2007: JD ‘brengt een bezoek’ aan Baybasin in de gevangenis. Zijn advocate Van der Plas is hierover zo boos, dat ze via KG vordert dat JD zich niet meer rechtstreeks mag bemoeien met de detentie van Baybasin. De eis wordt afgewezen.
13 april 2007: Adele van der Plas, de advocate van Baybasin, licht de aangifte tegen Joris Demmink toe in EenVandaag.
18 april 2007: Jan de Wit (SP)  stelt aanvullende  kamervragen over de kwestie waarbij ook expliciet wordt gevraagd naar de aanwezigheid van Demmink op seksfeesten in Turkije.
7 mei 2007: Opnieuw kamervragen, nu van Teeven (VVD) en Van Velzen (SP) over met name het bezoek door Demmink aan Baybasin in de gevangenis.
31 mei 2007: De website Geenstijl besteedt aandacht aan de zaak-Demmink.
13 juni 2007: Eerste van twee Telegraaf-publikaties over pedonetwerk Belastende Informatie tegen topambtenaren; Seksdossiers in doofpot beland
13 juni 2007: Actualiteitenrubriek EenVandaag komt met een uitzending over de affaire-Demmink waarin cruciale fragmenten te zien zijn uit de Netwerk-uitzendingen van 1998.
15 juni 2007: Laatste kamervragen door Van Velzen, De Wit en Teeven.
16 juni 2007: Joost de Haas en Bart Mos van De Telegraaf publiceren het tweede artikelTopambtenaren in Pedonetwerk waarin ook wordt stilgestaan bij Demmink zonder dat zijn naam wordt genoemd.
17 juni 2007: Arendo Joustra publiceert op de site van Elsevier out of the blue een witwas-commentaar ter bescherming van Joris Demmink
18 juni 2007: Zembla trekt de handen af van de zaak-Demmink via een brief aan advocate Adele van der Plas waarin die laatste er min of meer van wordt beschuldigd misbruik te hebben gemaakt van een Zembla-redacteur die Turkse stukken voor haar vertaalde.
18 juni 2007: NRC Handelsblad komt met uitgebreid ‘portret’ van JD (door Jan Meeus en Jos Verlaan) die wordt omschreven als ‘scherp, geestig, slim en teruggetrokken’. Thom de Graaf: “Ik ken Joris als een studentikoze man.” Hans Dijkstal: “Ik heb nooit iets negatiefs over het priveleven van Demmink gehoord.” De krant: “Feit is dat Demmink tot op heden alle beschuldigingen heeft weten te weerleggen.”

25 juni 2007: De Turkse onderzoeksjournalist Burhan Kazmali wordt vastgenomen op het vliegveld van Istanbul om hem te beletten in Nederland te getuigen tegen Demmink in het kader van de aangifte van Baybasin.
Rond deze tijd: Demmink bedreigt Zembla-journalist Sinan Can met de dood als hij door bljft gaan met onderzoek naar zijn pedofiele activiteiten.
5 juli 2007: Hirsch Ballin beantwoordt laatste kamervragen.
5 juli 2007: NRC Handelsblad kopt ‘Topman justitie is schoon’. Herhaald onderzoek door de AIVD heeft geen bewijzen opgeleverd van betrokkenheid bij strafbare feiten door topambetnaar J. Demmink van het Ministerie van Justitie. In een interview met Stan de Jongzegt advocate Van der Plas dat er echter helemaal geen onderzoek is gedaan.
14 juli 2007: De Volkskrant komt met het stuk ‘Een hardnekkige fluistercampagne‘ door Lidy Nicolasen. De laatste aliena: “Naaste medewerkers zeggen dat de zaak hem nauwelijks raakt, dat hij ver boven de partijen staat en niet aan gezag heeft ingeboet.” Over de affaire in de mainstream-media zie ook Stan deaf Jong.
15 juli 2007: Het OM kondigt aan geen vervolging te zullen instellen van JD.“Van het Openbaar Ministerie kan niet worden verwacht dat een opsporingsonderzoek wordt ingesteld naar beweringen en geruchten die voortkomen uit een volgens de advocaten geheim rapport en geheime notities waarvan niet valt aan te tonen of ze in werkelijkheid wel bestaan”Hiermee is het ‘orienterend onderzoek’ dat Hirsch Ballin op 6 april toezegde afgesloten.
8 juli 2007: Onderzoeksjournalist Stan de Jong onthult op zijn weblog dat de ‘Joris’ uit de uitzending van Netwerk uit 1998 niet JD is, maar een andere topambtenaar uit Den Haag die Joris heet. De ware identiteit van deze ‘andere Joris’ is echter nog altijd niet bekend, al zegt de Jong te weten wie het is.
augustus 2007: Een tipgever meldt dat JD zijn departement heeft opgelicht bij de (miljoenen euro’s kostende) ontwikkeling van een nieuwe huisstijl door het bureau Premsela Vonk met een van de directeuren waarvan hij een ‘weinig platonische verhouding’ zou hebben.
23 augustus 2007: Lex Runderkamp van het NOS Journaal geeft via een posting op klokkenluideronline de ‘Runderkamp-papers’ vrij die de meeste feiten bevatten waarop deze reconstructie is gebaseerd. Deze stukken werden gemaakt naar aanleiding van de zaak die Demmink tegen het NOS Journaal aanspande en waren bestemd ter verweer.
2 juni 2008: Advocate Van der Plas probeert via een artikel 12-procedure bij het Hof alsnog vervolging van Demmink af te dwingen mede op basis van nieuw bewijsmateriaal. Dit is verzameld door Klaas Langendoen die in opdracht van Van der Plas onderzoek deed in Turkije.
3 juni 2008: Voormalig Zembla-journalist Wim van de Pol wijdt een artikel aan de zaken-Demmink en Baybasin in Vrij Nederland. Het is een vrij compleet overzichtsstuk.
rond 10 juni 2008: Lex Runderkamp haalt de link naar de ‘Runderkamp-papers’ weg van deze site.
13 juni 2008: Op de site van Stan de Jong verschijnt een stuk met sterke aanwijzingen datook Prins Claus deel uitmaakte van het pedo-netwerk rond Joris Demmink.
19 juni 2008: Deze website komt als eerste met een min of meer complete ‘beschrijving‘ van een Nederlands pedo-netwerk waarvan ook Joris Demmink deel uitmaakte.
21 juni 2008: De Telegraaf maakt een draai van 180 graden en komt met een pro-Demmink verhaal waarin de theorie wordt gelanceerd dat het allemaal zou gaan om een ‘bewuste beschadigingsactie’ vanuit de onderwereld.
23 juni 2008: Demmink blijkt zich te bevinden in Azerbaidjan waar hij opnieuw alle gelegenheid heeft ‘toe te slaan’.
29 juni 2008: Bekend wordt dat Demmink op een feestje bij hem in de buurt een van de obers heeft verkracht.
2 juli 2008: Via de website HetVrijeVolk wordt opgeroepen tot een ‘cyber-bombardement‘ op De Telegraaf dat uitvoerig bericht over ‘gewone’ pedofielen maar Demmink de hand boven het hoofd blijft houden.
3 juli 2008: Nadat deze website druk is gaan uitoefenen op Stan de Jong om de naam te onthullen van de ‘tweede Joris’ (zie 7 januari 2004) ontstaat er een discussie op zijn weblog waaruit juist blijkt dat het wel Joris Demmink is die in Netwerk ‘optrad’. De zaak is thans helemaal ‘rond’; oproep op HetVrijeVolk en deze website om Demmink vast te nemen.
10 juli 2008: Arrow Classic Rock laat Micha Kat aan het woord over de Demmink-zaak. Eenwaterval aan reacties komt op gang, maar de mainstream-media blijven zwijgen. Het interview wordt op Youtube en andere websites gezet en duizenden keren beluisterd (medio september bijna 25.000 keer).
20 augustus 2008: Wicher ‘de Rammende Rechter’ Wedzinga zegt dat oud-minister van Justitie Donner en de huidige minister Hirsch Ballin samen met Joris Demmink een SM-club hebben bezocht in Breda.  Later kondigde hij aan deze website te zullen dagvaarden wegen de publicatie van deze informatie, maar dat is er niet van gekomen.
1 september 2008: Adam Curry wordt ontslagen bij Arrow Classic Rock. Hieraan ging een slandering campaign vooraf door de website Geenstijl.
10 september 2008: Stan de Jong interviewt oud-rechercheur Klaas Langendoen in een nieuw crime-magazine. Langdoen heeft onderzoek gedaan naar de gedragingen van Demmink in Turkije. Langedoen in Koud Bloed: ‘Ik ben me ervan bewust dat dit een extreem gevoelige zaak is. Maar ik hoef het bewijs niet sluitend te maken. Het gaat erom dat ik voldoende munitie aandraag waardoor het hof Den Haag besluit dat er nader onderzoek moet komen. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat dat gebeurt. Als iemand voor de camera verklaart dat hij seksueel is misbruikt op jonge leeftijd door een hoge ambtenaar van justitie, dan kun je dat toch niet afdoen met dat er niks aan de hand is? We weten wie de jongen is, waar hij woont, hij kan gehoord worden.’
27 oktober 2008: Bekend wordt dat het gerechtshof Den Haag het verzoekschrift (zie 2 juni 2008) ter vervolging van Demmink afwijst.  Hierbij hebben de raadheren geweigerd het feitenmateriaal te bekijken.
27 oktober 2008: Een nieuwe aangifte tegen Demmink door de Turkse jongen Mustafa Y.  Voor uitgebreide achtergronden deze link. Het is de derde aangifte, na die van Frank L. en H. Baybasin.
31 oktober-3 november 2008: Op Hyves wordt een pagina gelanceerd ter mobilisatie van het Nederlandse volk tegen Joris Demmink. Binnen 12 uur zijn er bijna 1200 leden. Op zondagavond 2 november verdwijnt de site uit de lucht. Op maandag 3 november rond het middaguur is de site weer online.
13 november 2008: Op Youtube worden 4 filmpjes geplaatst over de zaak-Demmink.  Dit is de best bekeken video.
18 november 2008: Deze site publiceert het eerste deel van de serie ‘Uit het dossier-Demmink 2′ waarin gedetailleerde informatie staat over de zaak-Demmink.
23 november 2008: De Volkskrant ontvangt als gevolg van een oproep aan de lezer (‘waar moeten we over schrijven?’) tientallen aansporingen de zaak-Demmink aan te pakken, maar dat weigert de krant.
24 november 2008: Interview met Micha Kat over de zaak-Demmink op FunX FM Radio.  Ook deze zender krijgt direct van het management te horen geen verdere aandacht te besteden aan deze zaak.
25 november 2008: De Hyves-website over de zaak-Demmink breekt door de grens van 5000 leden.
15 december 2008: Via een bekende actualiteiten-rubriek komt een lijst boven tafel van belangrijke mensen die zich ooit ‘bemoeid’ hebben met de zaak-Demmink.
19 december 2008: De Volkskrant wordt via een YouTube-filmpje ontmaskerd als verlengstuk van de ‘Demmink-lobby’.
30 december 2008: Gerard Hamer, de advocaat van Frank L., valt dood van zijn fiets op weg tussen zijn kantoor en zijn woning. Hier meer details over de rol van Hamer.
14 januari 2009: Het gewraakte fragment uit he NOS Journaal van 5 november 2003 waarin Demmink het misbruik van minderjarigen zelf toegeeft komt weer ter beschikking nadat de NOS heeft geweigerd het af te staan.
6 februari 2009: HP/de Tijd komt met een reconstructie van de zaak-Demmink onder de kop Topambtenaar Onder Vuur.
27 februari 2009: JDTV breidt het arsenaal aan filmpjes uit met telefonische interviews met Jan de Wit van de SP, Lidy Nicolasen van De Volkskrant, Lex Runderkamp van het NOS Journaal en Wim de Bruin van het OM. Alle filmpjes zijn thans te zien op een steeds geupdateplaylist op YouTube.
4 maart 2009: Op het weblog van Joep Zander wordt het artikel over Joris Demminkgepubliceerd dat eerder werd verwijderd op Wikipedia, inclusief het waardevolle overzicht aan referenties en links.
19 maart 2009: Het VPRO-programma Andere Tijden komt met een uitzending over de staatsgreep van Bouterse in Suriname waarin Demmink een zeer opmerkelijke rol heeft gespeeld.
4 mei 2009: Minister Eberhard van der Laan spreekt tegenover JDTV over de affaire-Demmink nadat reeds eerder de ministers Hirsch Ballin, Van Middelkoop, Plasterk en Donner voor de camera kwamen.  Alles via deze link.
18 mei 2009: Het team van JDTV confronteert Joris Demmink zelf bij zijn woonhuis met de beschuldigingen van kindermisbruik. Demmink vlucht zijn dienstauto in. Later volgt de ‘megafoon-actie’ bij het Ministerie van Justitie.
26 mei 2009: Bij het station van Haarlem wordt een enorme banner opgehangen om het volk te attenderen op het kindermisbruik van Joris Demmink. Binnen 24 wordt wordt deze banner met veel machtsvertoon verwijderd.  De actie haalt de voorpagina van het Haarlems Dagbladen ook het Noord-Hollands Dagblad en de IJmuider Courant besteden er aandacht aan.
19 juni 2009: ondernemer Wim Dankbaar looft 10.000 Euro uit aan degene die het vonnis boven tafel krijgt over de ambtenaar ‘Joris’ waarover Netwerk reeds in april1998 sprak.
7 september 2009: uw webmaster en zijn cameraman worden aangehouden te Den Haag toen zij ‘s nachts op de gebouwen van de Raad voor de Rechtspraak, het Parket Generaal en het Paleis van Justitie met spuitbussen teksten aanbrachten die opriepen tot vervolging van ondermeer Joris Demmink. Reeds de volgende dag waren alle teksten verwijderd. Webmster en cameraman werden 16 uur vastgehouden in de politiecel. De camera met beelden van de spreuken werd in beslag genomen.
12 september 2009: NRC Handelsblad komt met een opvallend voorpagina-stuk over het extreme declaratie-gedrag van Joris Demmink. Hier een follow-up.
16 september 2009: De uitzending van Netwerk uit 1998 over het pedo-netwerk rond Lothar G. komt ter beschikking met daarin de prominente rol van de ‘topambtenaar Joris’.
16 september 2009Bekend wordt dat een Turks TV-station al drie jaar probeert een interview te krijgen met Baybasin. Via de Nederlandse ambassade krijgen te Turken te horen dat er in elk geval niet mag worden gesproken over de zaak-Demmink en over…. het Koninklijk Huis!
17 september 2009: Een belangrijke Tukse ‘hitman’ van Demmink die een grote rol speelde bij het in elkaar knutselen van het ‘bewijs’ tegen Baybasin en ook de getuige Mustafa Y. intimideerde  (zie 27 oktober 2008) wordt gearresteerd.
13 oktober 2009: Er komen directe banden aan het licht tussen de zaak-Demmink en het Belgische Dutroux-netwerk.
23 februari 2010: Demissionair minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin krijgt tijdens een lezing op de NHTV te Breda over ondermeer sekstoerisme [video] vragen over Joris Demmink. Hij verklaart deze vragen ‘buiten de orde’.
11 maart 2010: De banden van de auto van een belangrijke bron binnen Justitie die informatie geeft over Demmink voor het geplande boek De Demmink Doofpot blijken te zijn lek geprikt. Hiervan wordt aangifte gedaan welke is opgenomen in het genoemde boek.
16 maart 2010: De zogeheten ‘Wabeke-papers’ komen vrij; een verslag van een gesprek met Jan Wolter Wabeke, lid van het pedo-netwerk. Hierin staan tal van details over het kindermisbruik door Joris Demmink en de werkwijze van het pedo-netwerk.
15 april 2010: Micha Kat heeft in de Tweede Kamer een gesprek met lid Fred Teeven (VVD) over de affaire-Demmink.
18 april 2010: Peter R. de Vries komt met een onthullende uitzending over pedo-rechter Cornelis Stolk die rond 1980 actief was als vice-president van de Haagse rechtbank. Uit de uitzending blijkt dat er anno 1980 reeds sprake was van een structureel pedo-probleem binnen de rechtbank van Den Haag.
3 juni 2010: Via een persconferentie te Nieuwspoort wordt het boek De Demmink Doofpotgepresenteerd. Hier is een verslag te zien van de persconferentie. Het boek is gedrukt in een oplage van 10.000. Via internet kan gratis een exemplaar worden aangevraagd. Medio augustus zijn vrijwel alle 10.000 boeken de deur uit.
8 juni 2010: Een nieuwe aangifte tegen Demmink wordt openbaar. Het betreft hier zowel een uitbreiding van de derde aangifte van Mustafa Y. als een aangifte van een nieuw misbruikt kind, de vierde dus. De complete aangifte is hier te lezen.
21 juni 2010: Via Jeroen de Jager besteedt het NOS Journaal aandacht aan de pas opgerichte Expertgroep Klokkenluiders die ook heeft meegewerkt aan het boek De Demmink Doofpot. Amper een week later wordt Jeroen de Jager van de zaak-Demmink afgehaald. Amper drie maanden later wordt de expertgroep kalltgestellt via doodsbedreigingen aan het adres van een van de oprichters. Het item in het NOS Journaal was onderdeel van een strategie in drie stappen: stap 1 de presentatie van het Demmink-boek, stap 2 het ‘lanceren’ van de Expertgroep en in stap 3 zou Adele van der Plas de schokkende verklaringen on line zetten van de Turkse slachtoffers van Demmink die aangifte hebben gedaan. Adele zou deze afspraak niet nakomen.
1 juli 2010: Bekend wordt dat NOS-journalist Jeroen de Jager die tot op dat moment in stilte als een van de weinige MSM-journalisten nog aan de zaak-Demmink werkte ‘van de zaak is afgehaald’. Hij laat dat per email aan deze site weten.
23 juli 2010: Het Landelijk Parket van het OM laat naar aanleiding van een nieuwe, vierde, aangifte door advocate Adele van der Plas weten de zaak-Demmink in onderzoek te zullen nemen.
10 augustus 2010: Op Radio 1 (EO; Dit Is De Dag) wordt voor het eerst sinds medio 2007 weer op een publieke zender over de zaak-Demmink gesproken in een interview met Chipshol-directeur Peter Poot.
28 september 2010: Gerrit de Wit van de Expertgroep Klokkenluiders, een van mensen die bijdroeg aan het boek De Demmink Doofpot, blijkt vanuit Justitie door nota bene een officier uit Breda met de dood te zijn bedreigd. De Telegraaf meldt dit, maar suggereert dat de doodsbedreiging afkomstig uit ‘uit criminele hoek’. Ook Gerrit de Wit zelf weigert de doodsbedreiging in verband te brengen met zijn medewerking aan het Demmink-boek. Na deze doodsbedreiging zal van Gerrit de Wit noch van zijn Expertgroep meer veel worden vernomen.
14 oktober 2010: Het kabinet-Rutte treedt aan met Ivo Opstelten als minister van Justitie. Opstelten is een vriend van Demmink vanuit hun studententijd te Leiden; beide waren lid van Minerva. Opstelten is tevens voorzitter van de Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling. Staatssecretaris wordt Fred Teeven die als Officier van Justitie onderzoek deed naar een pedofielen-netwerk (Rolodex) waarbij ook Demmink betrokken was.
26 oktober 2010: Micha Kat plaatst graffiti op het huis van Joris Demmink in Den Haag in felle oranje letters: PEDO, GEVAAR. Hij wordt gearresteerd en voor drie dagen vastgezet. Het feit wordt gevoegd in een reeds lopende strafzaak tegen Kat wegens het bekladden van panden van Justitie in Den Haag alsmede dat van de Bilderberg groep in Leiden. Daarnaast staat Kat in deze strafzaak terecht voor het ‘verstoren’ van het verhoor van Nout Wellink door de commissie-de Wit.
4 juli 2011: Jan Poot van Chipshol plaatst een advertentie over de affaire-Demmink in het Haarlemns Dagblad. NRC Handelsblad heeft aangegeven advertenties over Demmink niet te zullen afdrukken.
5 juli 2011: Op YouTube verschijnt een interview van Micha Kat met NOS-verslaggever Marieke de Vries over ondermeer de zaak-Demmink. De Vries vertelt dat Lex Runderkamp toen de Wikileaks-files openbaar werden direct ging kijken of er stukken bij zaten over Joris Demmink.
11 juli 2011: Jan Poot plaatst een advertentie in het Haarlems Dagblad waarin Demmink direct in verband wordt gebracht met het netwerk-Dutroux en het vermoorden van kinderen.
25 augustus 2011: Bekend wordt dat Demmink eind september als getuige zal moeten opdraven bij het Amsterdamse Hof om te worden gehoord over malversaties en manipulaties bij de rechtbank Haarlem in Chipshol-zaken.
6 september 2011: Bekend wordt dat Osman B., de vierde aangever tegen Demmink, in Nederland is geweest en een gesprek heeft gevoerd met de recherche. Ook staat een nieuwe Turk die als kind door Demmink is misbruikt in de startblokken op aangifte te doen. Dit maakt advocate Adele van der Plas bekend. Het nieuws leidt tot een golf aan publiciteit; slechts NRC en NOS zwijgen in alle toonaarden.
28 september 2011: Demmink verklaart als getuige voor het Amsterdamse Hof over manipulaties van de rechtsgang in de Chipshol-zaken. Chipshol-advocaat Matthijs Kaaks laat hem eenvoudig ontsnappen.
24 november 2011: Adele van der Plas openbaart op de site van haar BS Foundation (delen van) de ‘Demmink-tapes’ waarin twee Turkse mannen verklaren hoe ze als kind door Demmink zijn verkracht. Diezelfde dag komt Geenstijl met een half-sneerend artikel. Het is de tweede keer dat Geenstijl aandacht besteedt aan de zaak.
27 november 2011: Bas Paternotte komt op Geenstijl met een stuk over de zaak-Demmink waarin ondermeer wordt gezegd dat hij ‘voor twee jaar heeft bijgetekend’ als SG. Hoewel dit verhaal rondging op 28 september toen Demmink voor de rechters stond van het Amsterdamse Hof, is er geen officiele bron voor.
12 mei 2012Bekend wordt dat Demmink afscheid neemt als SG van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Adele vd Plas NRC Het is een ongeloofelijk krankzinnige affaire #Demmink #Baybasin #Demmink


donderdag 24 april 2014

artikel dagblad #Trouw advocaat Adèle van der Plas blijkt een vechtjas in toga #baybasin #Demmink via @rechtsbuiten

In haar huiselijk ingerichte werkkamer van haar advocatenkantoor aan een Amsterdamse gracht heeft de lach van Adèle van der Plas soms een bittere ondertoon.
“Het bestaat gewoon niet zoals Ivo Opstelten de affaire rond oud secretaris-generaal Joris Demmink bagatelliseert”, vindt de advocate. “Het gaat om het rechtsgehalte in onze rechtsstaat. Vertrouwen in de democratie is een serieuze zaak. En wat doet Opstelten, onze minister van Veiligheid en Justitie? Hij  zegt: ‘Het was niks, het is niks en het wordt niks’. Wat hij uitbraakt is een belediging voor de gemiddelde Nederlandse burger. Ik hoop dat het parlement zijn reactie niet zomaar laat passeren. Maar uitsluiten doe ik dat ook niet. Op een paar uitzonderingen na laten parlementariërs zich niet horen in deze affaire.”
Adèle van der Plas is de raadsvrouw van de in 2002 door het gerechtshof in Den Bosch tot levenslange gevangenisstraf veroordeelde Hüseyin Baybasin. Hij was mede-oprichter van het in Nederland opgerichte Koerdische Parlement in ballingschap. Volgens de rechter was hij bovenal spil in internationale heroïnetransporten en betrokken bij moorden en gijzelingen.
Zelf beweert de PKK’er dat hij als zakenman slachtoffer is van een complot tussen Turkse Nederlandse overheid. Een belangrijke rol hierin zou zijn weggelegd voor Joris Demmink, die van 2002 tot aan zijn pensionering eind 2012 de hoogste ambtenaar was op het departement van Veiligheid en Justitie. Hij wordt, zoals de afgelopen weken nog bleek tijdens een serie getuigenverhoren in de rechtbank in Utrecht, in verband gebracht met ontucht met minderjarige jongens. Hoe dit zij, enig bewijs hiervoor is er na al die jaren (nog) niet.
Zonder resultaat deed Baybasin in 2007 vanuit de gevangenis aangifte tegen topambtenaar Demmink wegens het beïnvloeden van zijn strafzaak en seks tijdens een dienstreis met twee, toen minderjarige Turkse jongens. Demmink zou eerder het in Nederland gehouden strafproces tegen Baybasin onder druk van Turkije hebben beïnvloed om de aangeklaagde PKK’er tot levenslang veroordeeld te krijgen. De Turken zouden de secretaris-generaal hebben kunnen chanteren door te dreigen met het openbaar maken van zijn veronderstelde seksuele escapades met jongens tijdens dienstreizen naar hun land, in de tweede helft van de jaren negentig.
Adèle van der Plas zegt dat zij slechts één hoofddoel nastreeft: herziening van het vonnis van Hüseyin Baybasin (57). Zij is er van overtuigd dat ieder gedegen onderzoek tot dit resultaat leidt. “Ik verwachtte destijds vrijspraak voor mijn cliënt maar hij kreeg levenslang”, raakt zij opnieuw boos. “Die uitspraak trof mij letterlijk met fysieke pijn in de hartstreek. Niet eerder had ik zoiets meegemaakt. Dit kan toch niet in ons land, was mijn eerste gedachte. Vanaf dat moment zijn we keihard verder gegaan, tot op regeringsniveau in Turkije. Hoewel we nog steeds moeten afwachten, hebben deze contacten ons geholpen. Zo kwam we bij meneer Demmink uit.”
“In Nederland zijn we tegen muren opgelopen”, vertelt de raadsvrouw. “Baybasin heeft ten onrechte levenslang gekregen. Ik ben daar honderd procent zeker van. Zestien jaar zit hij nu vast. Het duurde elf jaar alvorens hij zijn  kinderen een keer kon zien. Hij is  veroordeeld op ‘fakezaken’, gemanipuleerde tapverslagen in een kreupel arrest van het hof. De originele opnamen van de getapte telefoongesprekken heeft de verdediging  niet mogen horen. Het is dat Baybasin een ijzersterke moraal heeft. Hij geeft niet op.”
Baybasin en Van der Plas kunnen rekenen op serieuze bijval van wetenschapsfilosoof Ton Derksen. In zijn boek ‘Verknipt Bewijs’ dat in mei op de markt komt noemt hij de zaak Baybasin zelfs ‘een van de grofste gerechtelijke dwalingen tot nu toe’. Derksen bestudeerde en beluisterde de rond zesduizend  afgetapte telefoongesprekken in het gezamenlijke onderzoek van de Turkse en Nederlandse justitie en politie naar de Koerd en concludeert dat er flink mee is gerommeld. Vertalingen zouden op cruciale onderdelen onjuist zijn en er zou ook anderszins, met knip- en plakwerk, mee gemanipuleerd zijn, zegt Derksen die eerder een opzienbarend boek schreef dat tot herziening leidde in de moordzaak van verpleegster Lucia de Berk.
De rechters in het proces tegen Hüseyin Baybasin zijn voorgelogen, stelt Derksen  en hierom zou ook zijn zaak voor herziening in aanmerking moeten komen. Zijn conclusie is van belang aangezien de veroordeling van Baybasin voor negentig procent was gebaseerd op juist de inhoud van juist de tapverslagen.
Bij de Hoge Raad ligt overigens al langer een herzieningsverzoek in zijn zaak. Advocaat-generaal Diederik Aben doet momenteel zelf onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de telefoontaps en zal hieraan in de zomer hoe dan ook zwaarwegende conclusies verbinden. Aben stelde eerder in een advies dat hij geen aanwijzingen heeft voor een ‘complot’.
 Er was, schreef hij, geen reden voor toenmalig minister van Justitie Winnie Sorgdrager om te zwichten voor de druk die van het vermeende ‘dossier Demmink’ is uitgegaan. ‘Niet duidelijk is welk belang de minister had om Demmink in bescherming te nemen’, stelde Aben in zijn advies aan de Hoge Raad. ‘Demmink was niet onmisbaar. Voor hem een ander. De gevolgen voor de Nederlandse staat waren dan in elk geval te overzien’.
Adèle van der Plas verdedigt behalve Hüseyin Baybasin ook Osman B. en Mustafa Y., de twee mannen die, toen zij veertien en twaalf jaar waren, zouden zijn verkracht door Joris Demmink. In september 2008 en mei 2010 deden zij hiervan officieel aangifte bij het Landelijk Parket in Rotterdam. Mustafa Y. zou na zijn eerste aangifte in Turkije ernstig zijn mishandeld door een toenmalige, hoge politieman. Er zou met een scheermesje in zijn tong zijn gesneden. Osman B. zou onder druk zijn gezet om zijn verklaring in te trekken.
Lange tijd zag het Openbaar Ministerie (OM) geen aanleiding om op grond van hun aangiftDemmink strafrechtelijk te vervolgen. Hun verklaringen zouden onbetrouwbaar zijn en onvoldoende details bevatten. Begin dit jaar echter bepaalde het gerechtshof Den Bosch na beklag van Y. en O. dat er wel degelijk voldoende aanwijzingen zijn die een strafrechtelijk onderzoek rechtvaardigen. In het kader hiervan worden in Nederland, maar vooral in Turkije inmiddels getuigen gehoord.
Een eerste belangrijke vraag is of kan worden vastgesteld dat Demmink in de jaren negentig in Turkije was. Zelf ontkent hij dat stellig. De laatste keer dat hij Turkije bezocht was volgens zijn zeggen in 1986.
  “Het gaat mij er niet eens om of Demmink schuldig is”, benadrukt Van der Plas telkens. “Dat is aan de rechter. Het gaat ons er om dat elke poging om duidelijkheid in deze zaak te verkrijgen vakkundig de nek is omgedraaid. Dat bleek al vanaf het moment dat Baybasin zeven jaar geleden aangifte tegen Demmink  deed. Mijn cliënt was geen belanghebbende, werd gezegd. Men vond het verhaal te absurd. Dat is toch een probleem: ‘Wie gelooft dit hier’? Dit verhaal geloven is toegeven dat je in een bananenrepubliek woont en dat is natuurlijk heel moeilijk, psycohologisch al voor de gemiddelde inwoner van dit land.”
De advocate ziet in de zaak Baybasin paralellen met het uit 1998 daterende Rolodex-onderzoek naar ontucht met jonge jongens door hooggeplaatste Nederlanders. Dit onderzoek werd volgens enkele direct betrokken politie- en justitiefunctionarissen van ‘bovenaf’ gesaboteerd waardoor de zaak stukliep. Dat gebeurde net nadat was besloten dat drie toenmalige hoofdofficieren van justitie én Joris Demmink als verdachten zouden worden geobserveerd.
 “Net als in het Rolodex-onderzoek zie ik in de zaak Baybasin dat systematisch is genegeerd onderzoek te doen”, reageert Adèle van der Plas. “In Rolodex zie je dat huidig staatssecretaris Fred Teeven in 2007 al sprak van misbruik door hooggeplaatste justitieambtenaren. Dat is één. Toenmalig hoofdofficier van justitie Vrakking zegt hetzelfde, evenals de oud-politiemannen De Koter en Broersma. Dat zijn er nog drie. Ik vind dat Opstelten en het parlement moeten zeggen: ’Dit moet onmiddellijk tot de bodem worden uitgezocht’. Dit kan niet in een rechtsstaat. We hebben recht op een intelligent antwoord van de minister. Dat blijft uit. Zo lijkt het alsof hij iets of iemand wil beschermen, iets wil afdekken.”
 In de Tweede Kamer spannen volgens Van der Plas alleen de CDA’ers Peter Oskam en Pieter Omtzigt zich in om de waarheid boven tafel te krijgen. De fractieleiding van de christen-democraten en andere partijen zouden volgens haar meer moeten luisteren naar de twee parlementariërs waar het de affaire rond Demmink betreft.
“Zij zijn de enigen die de kwestie werkelijk serieus nemen”, ervaart de raadsvrouw.  “De rest van de Kamer doet niets. Niets. niets, niets.” Cynisch: “Maar misschien zijn ze nog aan het verwerken wat de afgelopen periode is gebeurd in de getuigenverhoren in Utrecht over Demmink. Dat hetgeen daar gezegd is nog niet helemaal is neergedaald.”
Van der Plas vindt dat al bij de eerste geruchten over mogelijk misbruik door Demmink, einde vorige eeuw, onderzoek had moeten plaatsvinden. Dat dit achterwege bleef is de bron van alle kwaad, is haar overtuiging. De topambtenaar had macht en invloed, zoals ook de sinds kort, door Rolodex in opspraak geraakte, toenmalige hoofdofficieren Hans Holthuis, Henk Wooldrik  en Jan Wolter Wabeke dat hadden.
 “Ik heb me op die hoofdofficieren natuurlijk nooit zo geconcentreerd omdat ze geen rol leken te spelen in mijn zaak”, reageert Adèle van der Plas. “Maar het gaat in alle gevallen om chantabele posities. Ik heb wel de indruk dat ze elkaar via chantagepraktijken nog in de klauw hebben. De een hoeft maar even gebeld te worden om de ander te beschermen. Hans  Holthuis bijvoorbeeld is nu ook opgedoken in de Baybasin zaak als één van de contacten met Turkije. En waar zitten er nog meer? We moeten hopen dat het maar een klein groepje is geweest.”
De getuigenverhoren over Demmink in de rechtbank in Utrecht vonden plaats op verzoek van stichting De Roestige Spijker, waarvan ondernemer Jan Poot van Chipshol financier is. Poot voert al jaren een haast heroïsch gevecht met de Nederlandse staat over dure grond bij Schiphol. De ondernemer beweert dat Demmink rechters heeft beïnvloed in de strijd tegen de luchthaven. Er wordt wel gesuggereerd dat Jan Poot ook de kruistocht van Van der Plas tegen de staat zou bekostigen.
De advocate: “Ik heb helemaal geen zakelijke relatie met de heer Poot. Ik heb nooit één cent van hem gehad, noch van een van zijn zoons. Op geen enkele manier. Ik werk totaal onafhankelijk. Ik heb natuurlijk gesprekken gehad met de familie Poot. Ik heb altijd gezegd: ‘Heren Poot, ik heb twee Turkse cliënten, die slachtoffers, en ik heb Baybasin als cliënt. Als advocate moet ik hun belangen verdedigen en daarnaast heb ik natuurlijk nog vanuit mijn Nederlands burgerschap het idee de rechtsstaat te willen verdedigen, maar ik ben niet uw advocaat. Als u, meneer Poot, een bepaald doel nastreeft dat parallel aan dat van mij dan hebben we het daarover’. En met Matthijs Kaaks van De Roestige Spijker werk ik perfect samen. Ik vind hem een intelligente, slimme advocaat en ook nog heel prettig in de omgang. Maar met de familie houd ik een klein beetje afstand omdat ik dat beter vind.”

BOX:
Adèle van der Plas (64) werd geboren in wat zij noemt een ‘redelijk stijf gereformeerd’ milieu. Zij was collega en levenspartner van advocaat Pieter Herman Bakker Schut. Nadat hij in oktober 2007 kwam te overlijden, zette zij de werkzaamheden van hun kantoor BSVDP alleen voort. Op de website van de Bakker Schut Stichting schrijft Adèle van de Plas soms analyses. Bij de verkiezing van beste strafrechtadvocaat van 2012 eindigde Van der Plas in de top tien. Zij werd vooral geprezen vanwege haar durf om voor een Amerikaanse senaatscommissie te getuigen tegen de toen hoogste ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Joris Demmink. ‘Adèle blijkt een vechtjas in toga’, werd over haar gezegd.
bron; Adri Vermaat Redacteur Justitie en Politie Dagblad Trouw  -  d.d.24-04-2914De advocate, de ambtenaar en het complot - Nederland - TROUW http://s.trouw.nl/3640563 via @Trouw_Online


donderdag 17 april 2014

Hammerstein


Ah leuk: topadvocaat Oscar Hammerstein basht Quote | Quote


http://www.quotenet.nl/Nieuws/Ah-leuk-tobadvocaat-Oscar-Hammerstein-basht-Quote-114261 #FORTUYN #VOLKERT

HAMMERSTEIN INTERVIEW

http://www.7ditches.tv/aflevering/507/als-ik-vermoord-word-vervolg-ze-tot-in-de-hel---oscar-hammerstein-over-vriend-pim-fortuyn

Hammerstein

In de autobiografie vertelt hij zijn verhaal aan de hand van drie voor hem ingrijpende gebeurtenissen: de ontdekking dat hij besmet was met het HIV-virus (vandaar dat #HIV op zijn Twitter), zijn arrestatie in 1994 op verdenking van witwassen en de moord op zijn vriend Pim Fortuyn. Kan een interessant boek zijn, want Hammerstein heeft in het verleden veelQuote 500-leden verdedigd, waaronder wijlen Sjoerd Kooistra, Chris Thünnessen, Jan Dirk Paarlberg en Ed Maas.
Hammerstein zou een klant zijn geweest van sterrenwichelaar voor derich and famous Simon Suiker. Op de sterren heeft Hammerstein zo zijn eigen visie. ‘Ik heb het sterrenbeeld kakkerlak’, zei hij ooit. ‘Niets kan mij kapotmaken.’

De duistere praktijken van Hammestein -http://www.misdaadjournalist.nl/rapportages/praktijkenvanoscarhammerstein.html


Rob Scholte en de bomaanslag die bedoeld zou zijn voor HammersteinFebruari 2011: einde samenwerking Spong en Hammerstein

Heineken heeft een goede vriend van mij vermoord!
Dat Hammerstein niet vies van harde bewoordingen is bewees hij in 2010 toen zijn goede vriend, de grootbezitter van horeca vastgoed, Sjoerd Kooistra, overleed.
Hammerstein was direct naar de woning gekomen nadat hij was ingelicht over de dood van zijn vriend waarvoor hij ook optrad als advocaat. Kooistra had veel schulden bij Heineken die naar verluidt geen verder uitstel dulden. Later werd bekend dat Kooistra een dubbelleven leidde, hij was getrouwd (met een man overigens) en onderhield daarnaast een relatie met een veel jongere man.

Er bleek later veel geld te zijn verdwenen maar hoe dit precies in elkaar zit weet ik niet. Hammerstein onthield zich na kennis te hebben genomen van de latere feiten van verder commentaar.

Op 21 februari komt er naar buiten dat er beslag is gelegd op de tegoeden, het huis en de auto van Oscar Hammerstein door Rini Schreijenberg, onder andere de manager van Frans Bauer. In een zaak tussen Sony en Schreijenberg trad Hammerstein op als advocaat maar liet daarbij enkele steken vallen.
In een procedure tegen Oscar werd Rini Schreijenberg een voorschot toegekend van acht ton op een nog nader vast te stellen schadevergoeding. Die kan oplopen tot zeven miljoen euro. Hammerstein bestrijd de vordering en spant een kort geding aan om de beslagen weer op te heffen.
Ook dit zal Gerard Spong (hij hoorde hier vorige week over waarna de spreekwoordelijke bom op het kantoor van Spong advocaten ontplofte) Hammerstein niet in dank afnemen.


Hoe Oscar Hammerstein ontdekker Frans Bauer naaide | Quote http://www.quotenet.nl/Nieuws/Hoe-Oscar-Hammerstein-ontdekker-Frans-Bauer-naaide-30159


Oud-manager Frans Bauer laat miljoenenclaim tegen Oscar Hammerstein vallen | Quote http://www.quotenet.nl/Nieuws/Oud-manager-Frans-Bauer-laat-miljoenenclaim-tegen-Oscar-Hammerstein-vallen-112477


Hammerstein (over wie we eerder al dit vernietigende portret schreven (pdf) 

http://files.quotenet.nl/pdf/Hammerstein_feature.pdf

Gerard Spong 'totaal verbijsterd' door Oscar Hammerstein | Quote http://www.quotenet.nl/Nieuws/Gerard-Spong-totaal-verbijsterd-door-Oscar-Hammerstein-30509 


HAMMERSTEIN, WEDZINGA EN JORIS DEMMINK

Dat KPMG zeer hechte banden heeft met het pedo-netwerk -de boot Apollo waarop satanisch misbruik plaatsvond en snuff movieswerden opgenomen was eigendom van een KPMG-partner Leo van Gasselt.
In leven register-accountant bij KPMG. Een jaar geleden aan een ziekte overleden. Had een adresboekje met daarin namen van vermeende leden van het ‘Temse-netwerk’. Was de eigenaar van zeiljacht ‘Apollo’
http://www.klokkenluideronline.is/2014/04/hammerstein-wedzinga-en-joris-demmink/Gerrie Ulrich had veel geld: hij had het kapitaal van zijn overleden vriend geërfd, de registeraccountant Leo van Gasselt #KPMG , met wie hij bijna dertig jaar samen was geweest. En hij verdiende, maar dat bleek pas later, aan de handel in kinderporno op Internet. 

http://www.stelling.nl/divers/nrc140898.html

JUSTITIE BESCHERMT PEDO-BEDRIJVEN #Apollo #KPMG #Demmink 

http://www.klokkenluideronline.is/2013/12/breaking-justitie-beschermt-pedo-bedrijven/

VRIEND VAN HAMMERSTEIN Sjoerd Kooistra domineert gayscene Mokum | Quote http://www.quotenet.nl/Nieuws/Kooistra-domineert-gayscene-Mokum-36707

Curator imperium Sjoerd Kooistra schikt met Jan Dirk Paarlberg en jaagt op Oscar Hammerstein | Quote http://www.quotenet.nl/Nieuws/Curator-imperium-Sjoerd-Kooistra-schikt-met-Jan-Dirk-Paarlberg-en-jaagt-op-Oscar-Hammerstein-103915

Politie: Kooistra pleegde zelfmoord http://nos.nl/l/168576 via @NOS  (ik denk aids)

Kooistra was volgens zijn echtgenoot vooral een man met geheimen. Hij was in dat laatste jaar de weg kwijt.
http://brandpunt.incontxt.nl/seizoenen/2011/afleveringen/22-05-2011/fragmenten/de-val-van-kooistra


#Bruinsma #Hammerstein
Oranjebitter http://www.groene.nl/artikel/oranjebitter#


#witwassen #Mens #Schrijver #Hammerstein #octopus #KPMG #Deloitte
Vrienden van Text Lite zijn bekende Nederlanders  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/377613/1994/12/14/Vrienden-van-Text-Lite-zijn-nu-bekende-Nederlanders.dhtml

Salomonson en Hammerstein