zondag 5 oktober 2014

Vertaling Groene Partij parlementsleden en het parlement Claudia Roth

Duitse Groene Partij parlementsleden en het parlement Claudia Roth, vice-president, premier Recep Tayyip Erdogan bekritiseerde.

In het Duitse ZDF 'heute journal "Roth maakt een telefoonverbinding om het programma,' het beleid van Erdogan tegen Isidor Ik heb geen twijfel dat overtuigend. Erdogan's regering van wapens vanuit Turkije naar Syrië stopte niet aankomen. Daarnaast heeft de regering-Erdogan om olie te verkopen aan Turkije in de preventie van Isidor en Isidor daarom won serieus geld. Zoals Turkije, een lid van de NAVO en een beleid moet meer betrouwbaar te zijn en het een belangrijke rol in de behoefte van Duitsland te nemen om politieke druk uit te oefenen herbergt, "zei hij.

Roth, moderator van de "Isidor ondersteunt Erdogan Do? 'Wat betreft de vraag, "Ik zeg niet dat, maar ışid'li Erdogan regering niet te kunnen worden behandeld in de Turkse ziekenhuizen. Typ bijvoorbeeld in Istanbul gehouden een kamp in het midden van Isidor. Beleid van Erdogan en de Koerden hebben ernstige twijfels van het vredesproces, "antwoordde hij.

German Green Party MPs and Parliament Claudia Roth, Vice President, Prime Minister Recep Tayyip Erdogan criticized.

In the German ZDF 'heute journal "Roth makes a phone connection to the program,' Erdogan's policy against Isidor I have no doubt that convincing. Erdogan's government of weapons from Turkey to Syria did not stop coming. In addition, the Erdogan government to sell oil to Turkey in the prevention of Isidor and Isidor therefore won some serious cash. Such as Turkey, a NATO member and a policy needs to be more reliable and it houses an important role in Germany's need to take to apply political pressure, "he said.

Roth, moderator of the "Isidor supports Erdogan Do? 'As for the question, "I'm not saying that, but ışid'li Erdogan government did not prevent their being treated in Turkish hospitals. For example, type in Istanbul held a camp in the middle of Isidor. Erdogan's policy and the Kurds have serious doubts of the peace process, "he replied.

bron http://www.nerinaazad.com/status/post-14124939796916-claudia-roth-erdogani-elestirdi

Geen opmerkingen:

Een reactie posten