donderdag 11 september 2014

Feet of Clay bible

"the ink of a scholar is more holy than the blood of a martyr" stressing the value of knowledge

Feet of clay

[The Antichrist] will be a master of deception and will become arrogant; he will destroy many without warning. He will even take on the Prince of princes in battle…  Daniel 8:25


“Then the king [Antichrist] shall do according to his own will: he shall exalt and magnify himself above every god, shall speak blasphemies against the God of gods, and shall prosper till the wrath has been accomplished; for what has been determined shall be done…he shall honor a god of fortresses [war]; and a god which his fathers did not know he shall honor with gold and silver, with precious stones and pleasant things.” Daniel 11:36-38

The coming of the lawless one [Antichrist] is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders,  and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved.” 2 Thessalonians 2:9-10


Christians who refuse to worship the beast and as a result they will be put to death by beheading. (Revelation 20:4)

“He will make a treaty with the people [Israel] for a period of one set of seven [7 years], but after half this time [3.5 years] he will put an end to sacrifices and offerings...”(Daniel 9:27)

“Then I saw the beast and the kings of the world and their armies gathered together to fight against the one sitting on the horse [Christ] and his army. Then the beast [Antichrist] was captured, and with him the false prophet who worked signs in his presence, by which he deceived those who received the mark of the beast and those who worshiped his image. These two were cast alive into the lake of fire burning with brimstone. And the rest were killed with the sword which proceeded from the mouth of Him who sat on the horse. Revelation 19:19-21

Rabbi Glazerson quotes the year 5775 of the Jewish calendar. On our calendar this would be September 2014-September 2015. Thus, according to the Bible Code, it is possible that the Jewish Mashiach could come this year or the next. 

Mashiach and Sabbatical Year 5775 in bible code Glazerson: http://youtu.be/mrvimR0ljoM via @YouTube


Pope Francis Will Be Going To The Antichrist Nation Of Turkey, And The Muslims Want To Assassinate Him 

http://shoebat.com/2014/09/11/pope-francis-will-going-antichrist-nation-turkey-muslims-want-assassinate/Bible Prophecy - Joel Richardson 1st Interview
Romeinen 3.13

Hun kelen zijn geopende tomben en hun tongen zijn listig, en het venijn van de adder staat op hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid hun voeten zijn vlug om bloed te vergieten kwelling en ellende zijn op hun wegen


Romans 3:13

Their throat is an open tomb.With their tongues they have used deceit.The poison of vipers is under their lips

Paar stokjes uit de blog van Xander

Gog/Magog = Armageddon 


Groot probleem met deze theorie is dat de landen en gebieden die in de hoofdstukken 38 en 39 worden beschreven, vandaag de dag allemaal islamitisch zijn. Het enige echte houvast voor de 'Europese antichrist' haalt men uit Daniël 9Javan =  Turkije

In Zacharia 9:13 wordt Javan (Hebreeuws) de hoofdrolspeler genoemd in de laatste aanval op Israël.
De Bijbel zelf geeft een niet te missen aanwijzing: als Ezechiël 38 naast hoofdstuk 30 wordt gelegd, vinden we 'Kush', 'Put' en 'Lydië'. Lydië is beslist niet Rusland, maar omvatte het hele westelijke deel van het huidige Turkije.
Vermaarde historici uit de oudheid, zoals Josephus, Philo, Hippolytus, Pliny, Maimonides en Hesiodus, plaatsten de Scythen ten zuiden van Rusland in Klein Azië, het huidige Turkije.
In een groot aantal gezaghebbende Bijbelencyclopedieën en -atlassen worden zowel Magog, Mesek, Tubal, Gomer als Beth Togarma -allen in de Bijbel genoemde landen die in de eindtijd Israël zullen aanvallen- in Klein Azië geplaatst, om precies te zijn de (moslim)landen en republieken ten zuiden van Rusland, zoals Turkije, Oezbekistan, Kazachstan, Turkmenistan, Azerbeidjan, Turkestan en Tsjetsjenië.

Eindtijdoorlog Rusland - Turks-islamitisch verbond

In Daniël 11:44-45 staat dat het leger van de antichrist (Turkije & islamitische bondgenoten) zal schrikken van 'geruchten uit het oosten en noorden'. (Als dit antichristelijk leger uit Rusland uit zou komen, wat ligt er dan nóg noordelijker? Niets! Europa ligt vanuit Israël en het Midden Oosten gezien naar het westen en wordt daarom 'het Westen' genoemd). De enige sterke macht ten noorden van Turkije is Rusland.
De geschiedenis zal zich herhalen. Rusland en Turkije zullen opnieuw een oorlog met elkaar uitvechten, en volgens de Bijbel zal Rusland winnen. De Turks-islamitische invasiemacht zal 'aan zijn einde komen, zonder dat iemand hem helpt' (vs. 45).

bronhttp://xandernieuws.punt.nl/content/2014/03/De-sleutelrol-van-Rusland-en-Turkije-in-de-eindtijd-2

Bible Prophecy ISIS Islamic State New Coins Gold Dinar Coinage 666 Mark of Beast Revelation 13


Geen opmerkingen:

Een reactie posten